Isiklike ja äridokumentide koostamine

iDevice ikoon VANKeR and European Social Fund logos
Näita  pilti
 
Näita  pilti
 

Isiklike ja äridokumentide koostamine

Õppekava

Väikeettevõtlus

 

Moodul

2.1.4. Moodul nr. 4. Erialane võõrkeel

 

Teema

Ärierialane kirjavahetus

 

Maht

0.25 AP

 

Sihtrühm

Väikeettevõtete õppekava õpilased põhikooli baasil

 

 

Eesmärk

Kutsealase inglise keele mooduli õpetamisega taotletakse, et õpilane saavutab kirjalike tekstide mõistmise ja koostamise

Õpilane teab

  • Päringud pärast messi külastamist
  • Struktuur ja tüüpilised laused päringutests
  • Kliendi kaebused kaupade ostmise pärast
  • Struktuur ja tüüpilised laused kaebustest

Õpilane oskab

  • Lugeda ja mõista päringuid ja kaebusi
  • Kirjutada lihtsaid päringuid ja kaebusi

Hindamine

Valikvastustega ülesanne 1 ( 'Päringud tarnijale' ), tunnid 1-5

'Päringu kirjutamine' ülesanne 5, tundid 1-5

Valikvastustega ülesanne 1 ('Tüüpilised klientide kaebused' ), tundid 6-10

'Kaebuse kirjutamine' ülesanne 5, tundid 6-10