Autori Aleksandra Lestsuk teos pealkirjaga "Graafikalaual joonistamine" on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteariline eesmark 3.0 Eesti litsents.