Segujookide valmistamine ja komponeerimine


Käesolev õpiobjekt on loodud VANKeR programmi raames.

Õppekava: Majutamise ja toitlustamise erialade riiklik õppekava

Moodul: 33. Joogiõpetus II

Teema: "Segujookide valmistamine ja komponeerimine".

Maht: 0,1 ÕN

Sihtrühm: Käesolev õppematerjal on mõeldud kasutamiseks kelneri ja baarmeni ja eriala õppijatele, täiend- ja ümberõppijatele.


Eesmärk: Õppija omandab teadmised kokteilide ja segujookide valmistamiseks vajalikest töövahenditest, toorainetest ja valmistusviisidest.

  • Õpilane teab erinevaid kokteilide ja segujookide valmistamise tehnikaid.
  • Õppija tunneb baaritöös vajalike töövahendeid ja seadmeid.
  • Oskab vastavalt joogi spetsiifikale valida õiged koostisosad.

Hindamine: Teema lõpeb testiga, mille sooritamine eeldab eelneva materjali läbitöötamist.

Õpiobjekti koostamisel on kasutatud illustreerivate materjalidena YouTube videosid ja Narva Kutseõppekeskuse baarmeni eriala õpilaste esitlusi.