Meie kooli õpiobjektid

I. Aleksejeva Liivimaa
М. Arhipova Kõnestiilid  
М. Arhipova Muuseumipedagoogika NKÕK õpilaste koolitusaspektist  
S. Bakšejeva Magnetism
S. Bakšejeva Elektromagnetism
А. Cheremisinov MS PowerPoint. Esitluste loomine  
А. Cheremisinov OS windows. installeerimine ja häälestamine
T. Dolgovskaja, J. Kolessova Kinniste töötlemine  
T. Eidemiller Tulumaksu maksmise erijuhid
I. Erstling MS Word
I. Erstling Tööohutus ja töötervishoid
A. Girejev Disain ja arvutigraafika
Z. Gusseva Mehaaniline töö ja võimsus  
I. Kameneva Andmebaaside alused. Lookup Wizard
I. Kameneva MS Access. Päringud
N. Klimova Kostüümi ajalugu  
S. Kostina Sisselõikeliste taskute töötlemine  
Т. Kulikova Visual Basic programmeerimise keskkond
М. Kurt Põhimõisted turmajanduse kategooriast
M. Kurt Nõudlus ja pakkumine
I. Malkus Arve vormistamine  
I. Malkus Algdokumentide vormistamine
I. Malkus Majandusaasta aruande koostamine
I. Malkus Ostjate laekumata arved
I. Malkus Finantsvahendus  
T. Norman Internet
N. Pekarskaja Õiguse alused
N. Pekarskaja Äriõigus
N. Pekarskaja Töölepingu seadus
N. Pekarskaja Äriplaani koostamine
J. Pill Tingiv kõneviis huumoriga
N. Prishvitsyna BIOS
М. Puškina Kipsokartongi kasutamine
М. Puškina Värvid  
N. Redkozubova Kondensaatorid  
А. Sidorov Videomontaaži tehnoloogia  
А. Sidorov Adobe PhotoShop. Kanalid ja maskid  
N. Sidorova Loogika  
N. Sidorova Loogika (Bulli algebra)
N. Sidorova Valguse peegeldumise ja murdumise seadused
О. Smirnova Ergonoomiliste harjutuste kompleks õmbleja eriala õpilaste jaoks  
O. Smirnova Töökeskkonnaohutus  
J. Suhhotina Metalleigenschaften In Der Deutschstunde  
J. Suhhotina Ausbildung und Arbeit /Übungen  
Т. Ševtšenko Arvutialased testid
I.Šutova, J.Mišina Digimuusika ja helitehnika
J. Živetjev Elektrijaamad  
G. Terentjev Veebiprogrammeerimise alused  
G. Terentjev Rastergraafika. Kollaaži loomine
M. Tint Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine
M. Tint Eesti riiklik-poliitiline ülesehitus
Т. Valiulina Vestlustehnikad
Т. Valiulina Modernism  
N. Varkki Telephoning
N. Varkki Asking the way
N. Varkki The layout of letters
N. Varkki English for tour guides
  EUCIP