Karjääriraamatukogu

Autor, koostaja, toimetaja Pealkiri
  5 müüti Välismaal õppimisest
Mällo, M jt Abiks otsustajale: kutseõppevõimalused 2010/2011
 

Abiks otsustajale: kutseõppevõimalused 2010/2011

SA Innove

Abiks otsustajale kutseõppevõimalused 2011/2012

SA Innove

Abiks otsustajale- kutseõppevõimalused 2012/2013

SA Innove

Abiks otsustajale- kutseõppevõimalused 2013/2014

SA Innove

Abiks otsustajale- kutseõppevõimalused 2014/2015

  Abiks valikutel : õppima? Tööle? Ettevõtjaks
SA Innove Abiks valikutel- kutseõppevõimalused 2015/2016
SA Innove Rajaleidja istuda või astuda? Praktilised sammud oma elutee kavandamiseks   2014
  Ametite klassifikaator
Rossner, Merit ; Teesalu, Liina; Palmet, Lemme Karjääriinfo erivajadusega noorele
Eensalu, Kadri; Raudsaar, Kati; Traumann, Teele; Verpson, A-L Karjääriinfo teejuht : kuidas vahendada infot haridusest, tööturust ja elukutsetest
Randaru, Lana; Karon, Kaire; Rammo, Margit Karjääriteenused Eestis 2007
Tamm, Ivar Kelleks saada?
SA Innove Koolist tööle : haridus ja tööturg 2006
SA Innove Koolist tööle : haridus ja tööturg 2007
Kersti Valter jt Lõpetan kooli ära! : võimalused pooleli jäänud õpingute jätkamiseks
Aaron Dignan Mängumudel. Mängude kasutamine edustrateegiana 2011
SA Innove Minu esimesed... : võimalused ja ohud tööturule sisenemisel
Euroopa Noored Noortevahetus
Tamsalu, Janika; Eensalu, Kadri;Rammo, Margit Õpirände varalaegas
Raudsepp, Kersti Oskuste vajadus Euroopa tööturul aastani 2020. Keskpikk prognoos ja muutused sektorites.
Kuus, Endel; Kohv, Eerik Roheline majandus. Mis, milleks ja kuidas?
Alla Eenmaa jt Saavutuste logiraamat : materjale karjääriõpetuse läbiviimiseks 8.-12. klassides
  Saavutuste logiraamat. Materjale karjääriõpetuse läbiviimiseks 8.-12. klassides. 2003
Jason Fried, David Heinemeier Hansson Teistpidi töö 2011
eessõna: Mia Rand Tekste karjäärinõustamisest 2003 : kaasaegse nõustamispraktika paradigmad Ühendkuningriikide näitel
  Tööotsija ABC
Järva, J.; Lühiste, K.; Lambing, M.; Mällo, M.; Randma, T. Tööturuinfo teejuht – nõuandeid karjäärispetsialistile tööturuinfo mõistmiseks
Piret Jamnes, Mare Juske ja Tiina Seliste Tulevik algab täna
Mari Heina, Ly Jagor, Terje Jürivete jt Ühiselt tulevikku : karjäärispetsialistide ja lastevanemate koostöö
  Vaatame koos tulevikku. Grupitööde kogumik põhikooli ja gümnaasiumi kutsesuunitlejatele, aineõpetajatele, klassijuhatajatele ja karjäärinõustajatele. 2003
MISA Infoteatmik kutse]ppeasutuste ]pilastele OMA RADA
   
SA Innove Karjääriinfo erivajadusega noorele
RAKE

Õpingute katkestamise põhjused kutseõppes

 Sa Innove- Rajaleidja  Karjääriõppe sidumine praktikaga /soovituslikud abimaterjalid
 Sa Innove Rajaleidja  Õpetajateraamat kutseõppeasutuse õpetajale 2014