Kasulikud lingid

www.rajaleidja.ee – Eesti suurim karjääriplaneerimist toetav portaal, kuhu on koondatud info õppimise, töötamise ja enese tundma õppimise kohta.

Õppimine Eestis:

Õppimine välismaal:

 • www.ploteus.net – infoportaal õppimisvõimalustest Euroopas (s.h haridussüsteemide ülevaade, info koolide kohta, vahetus- ja toetusprogrammid)
 • www.euroguidance.net – õppirännet toetav portaal, info õppimise (s.h mitteformaalse) ja töötamise kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas
 • dreamfoundation.eu – üliõpilaste vahendamine välismaa kõrgkoolidesse
 • www.eurodesk.ee – info Euroopa riikide kohta (s.h õppimine, elamine, töötamine jm)
 • www.yfu.ee – rahvusvaheline õpilasvahetus
 • archimedes.ee/hkk/ – üliõpilaste vahetusprogrammid
 • europa.eu/youth – Euroopa Noorteportaal

Töötamine:

Töötamine välismaal:

Ettevõtlus:

 • www.aiesec.org/estonia – Rahvusvaheline üliõpilaste poolt juhitav hariduslik organisatsioon, mis ühendab enesearendamisest, globaalsetest küsimustest ja juhtimisteemadest huvitatuid kõrgkoolide tudengeid ja äsja lõpetanuid.
 • www.heategu.ee – Heateo Sihtasutus, mis toetab algatusi, millel on uuenduslik ja jätkusuutlik idee ning tugevad eestvedajad.
 • www.sinanoored.ee – Heateo Sihtasutuse noorteprogramm, mis toetab noori sotsiaalseid ettevõtjaid
 • www.sent.ee – MTÜ Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku, kuhu kuuluvad Junior Achievementi Arengufondi programmide vilistlased ning mis viib läbi palju erinevaid ettevõtlusega seotud üritusi.
 • www.eettevotjaures.ee – MTÜ Õpilasest Ettevõtjaks
 • www.eurjaes.ee – Junior Achievement Eesti, gümnaasiumiõpilastele suunatud õpilasfirma programmi koordinaator Eestis
 • www.aktiva.ee – Ettevõtja infovärav
 • www.eas.ee – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
 • http://www.nbas.ee/et/  – Narva Ärinõuandla

Ettevõtlusmängud:

Noorte mitteformaalne õppimine, vabatahtlik teenistus ja töökasvatus: