Projekt 2011-2013

Elukestva õppe arendamise sihtasutuse Innove toetusel 2011 aastal sai alguse NVTCs projekt „Karjäärinõustamise teenuse rakendamine NARVA KUTSEÕPPEKESKUS tasemeõppe õpilaste jaoks“. Projekt sai toetust Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru meetmest 1.1.8. „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine“.

Projekti meeskonnas oli karjäärinõustaja ja karjääriinfokoordinaator.
Karjääriteenused olid kutseõppeasutuse tasemeõppe õpilastele vanuses kuni 26 eluaastat.

Projektipartnerid - SA Innove ning
Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskus