Karjääriloengud (õpetajatele, juhtkonnale ja lapsevanematele)

Loengutele on vajalik etteregistreerimine. Loenguid on võimalik tellida III, IV kooliastmele ning täiskasvanutele. Kui olete loengust huvitatud, pöörduge kooli karjäärikordinaatori poole. Alati võid meie poole ka ise pöörduda.

Pakume järgmisi karjääriteemalisi loenguid:

 • Loengud 7.-9. klassile
  • Eesti haridussüsteem ja põhikoolijärgsed õppimisvõimalused
  • Narva Kutseõppekeskuse erialade tutvustus. Kutseõppe võimalused Eestis
  • Väärtused ja soovid. Huvid . Vajadused
  • Motivatsioon
  • Toimetulek konfliktidega
  • Kontakti loomine ja enese-esitlemine
  • Eneseteadlikkus
  • Mida ja kus õppida? Mis Sulle sobib? Mis ootab ees töömaailmas?
  • Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament ja iseloom
  • Võimed. Oskused . Elurollid. Minapilt
 • Loengud 10.-12. klassile
  • Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine
  • Eesti haridussüsteem ja gümnaasiumijärgsed õppimisvõimalused
  • Välismaale õppima? Välismaal töötamise plussid ja miinused
  • Tööturuolukord Euroopa Liidus
  • Narva Kutseõppekeskuse erialade tutvustus (keskhariduse baasil)
  • Tööotsimine. CV ja teiste tööle kandideerimiseks vajalike dokumentide koostamine. Töövestlus. Tööle kandideerimine
  • Toimetulek konfliktide ja kriisidega
  • Töö ja tervis
  • Konflikt. Konfliktide lahendamine
  • Elu kutse. Kuidas teha valikuid ja leida oma elutee?
 • Loengud täiskasvanutele
  • Tööotsimine (kuidas ja milliste kanalite kaudu tööd otsida), CV ja teiste tööle kandideerimiseks vajalike dokumentide koostamine
  • Töölesaamist ja töötamist toetavad sotsiaalsed oskused (meeskonnatöö, suhtlemisoskused, stressiga toimetulek, enesekindlus jne)
  • Töövestlus. Tööle kandideerimine
  • Eesti haridussüsteem ja õppimisvõimalused
  • Kohaliku tööturu olukord ja erinevad töötamise võimalused ( ka töötamise võimalused välismaal)
  • Tööleping. Tööõigus

Info ja registreerimine: tel 3569 389 või e-post natalja.dehant@nvtc.ee