Koolitused õpetajatele ,koolide juhtkondadele, lastevanematele, noortele (grupitöö, seminarid, loengud)

Pakume järgmisi karjääriteemalisi kursuseid:

  • "Karjääriplaneerimine eneseanalüüsi osana"
  • "Töömaailma tundmaõppimine" (tööturu olukord, trendid, arengusuunad, prognoosid, nõutud kompetentsid tööturul, tööandjate ootused, kutsestandard, ametid ja kutsed )
  • "Õppetöö korraldamine distsipliinirikkujatega klassis."
  • "Elukestev õpe nagu eduka elu alus." (Töömotivatsioon. Haridustee: erialad, haridussüsteem, formaalne ja mitte- formaalne haridus, hariduse ja tööturu vahelised seosed)
  • "Suhtlemine ning konfliktide lahendamine ettevõtte töökeskonnas"
  • "Konfliktide lahendamine töökeskonnas"

Info ja registreerimine: tel 3569 389 või e-post natalja.dehant@nvtc.ee