Grupikonsultatsiooni läbiviimine

Karjääri grupikonsultatsiooni läbiviimisel tegeleb nõustaja mitme sarnaste vajadustega inimestega (nt. üks õpilaste grupp). Grupi suurus võib olla 12–24 inimest. Grupinõustamine võimaldab kasutada nõustaja aega tõhusamalt ning arendada grupi liikmete suhtlemis-, koostöö- ja eneseväljendusoskust. Kestab nõustamine 2 X 45 minutit.

Info ja registreerimine: tel 3569 389 või e-post natalja.dehant@ivkhk.ee

Individuaalne nõustamine

Individuaalsel nõustamisel tegeleb karjäärinõustaja ühe kliendiga. Individuaalnõustamine kestab tavaliselt 45 minutit, mille vältel töötatakse eelkõige kliendi väljatoodud teemade kallal.

Info ja registreerimine: tel 3569 389 või e-post natalja.dehant@ivkhk.ee

Individuaalne psühholoogiline nõustamine

Isiksuse- ja suhtlemisprobleemide korral s.h. kriisiolukorras. Annab võimaluse täiustada kohanemisvõimet ja suhtlemisoskusi, võimaldab enesehinnangu korrigeerimist. Aitab tõsta vastupidavust stressile, eluga toimetuleku võimet. Koostööspsühholoogiga analüüsitakse põhjusi, mis on viinud probleemse olukorrani ning leitakse uusi väljavaateid ja lahendusi tulevikuks.

Info ja registreerimine:  tel 3569380 või e-post valentina.lestsuk@ivkhk.ee