Ettevõtte küsimustik

Palume Teid täita allpool olev küsimustik. Küsimustiku täitmine võtab aega 2-3 minutit. Väljad, mis on märgitud * on kohustuslikud.

Kehtiv alates : 22.09.2015
Ettevõtte andmed

Ettevõtte nimi: *

Ettevõtte aadress: *

Ettevõtte registrikood: *

Ettevõttepoolne kontaktisik

ees- ja perekonnanimi: *

telefon: *

e-post: *

Kas ettevõttes on:

kogemustega vastutustundlik töötaja, kes on valmis olema praktikajuhendaja praktikandi õpetataval erialal? *
Jah
Ei

vastavad töötingimused praktika läbiviimiseks? *
Jah
Ei

praktika läbiviimiseks vajalikud töövahendid? *
Jah
Ei

töötervishoiualased ja tööohutusalased juhendid? *
Jah
Ei

võimalus eraldada õpilasele praktika ajaks tööriided? *
Jah
Ei

Kas ettevõtte töötajad on läbinud praktikajuhendajate täiendkoolituse? *
Jah
Ei

Lisainfo:

Kas soovite ka edaspidi võtta meie õpilasi praktikale? *
Jah
Ei

Millisel erialal praktikante soovite? (märkige kõik variandid) *
Tarkvara arenduse tugitehnik
Tarkvara ja andmebaaside haldus
Multimeedium
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus
Puit– ja kiviehitiste restauraator
Ehitusviimistlus
Mehhatroonik
Elektrik
Soojusseadmete käitaja
Müügikonsultant
Väikeettevõtlus
Majandusarvestus
Kokk
Kelner
Hotelliteenindus (toateenija)
Baarmen
Keevitaja
Arvjuhtimisega (APJ) metallilõikepinkide operaator
Automaaler
Autotehnik
Turismikorraldus
Rõivaõmblemine
Kondiiter
Pagar-kondiiter
Veokorraldaja