KURSUSED ETTEVÕTETELE

 

Narva Kutseõppekeskus pakub ettevõtetele erinevaid kursusi. Ettevõtete tellimusel korraldame kursusi firma vajadustele maksimaalselt kohandatud õppekavade alusel. Koolituse tellija vajadustest lähtuvalt viime koolitusi läbi ka kliendi ehk tellija ruumides.

 

  • Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekursus töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele (24 ak tundi)
  • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekursus töökeskkonnavolinikele, töökeskkonnaspetsialistidele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele (8 ak tundi)
  • Ettevõttes esmaabiandja väljaõpe (16 ak tundi)
  • Ettevõttes esmaabiandja täiendõpe (8 ak tundi)
  • Toiduhügieen asutustele (8 ak tundi)
  • Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (8 ak tundi)
  • Tõstukijuhi koolitus (40 ak tundi)
  • Troppija (alla 5T tõstemasinate ja mehhanismide maast juhataja) koolitus (8/16/40 ak tundi)

 

 

Lisainfo:

Olga Grigorjeva

täiendusõppeosakonna peaspetsialist

3569 368

5261 318

taiendope@nvtc.ee