Kutsehariduse õpirände harta

 

16.septembril 2015 sai Narva Kutseõppekeskus koos neli teiste kutsekoolidega esimestena Eestis Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta omanikeks. Harta tunnustamine tähendab võimalust lihtsustatud korras esitada taotlus õpilaste ja töötajate rahvusvaheliseks õpirändeks ja kohustus jätkuvalt panustada õpirände edendamisse ning lõimida õpirännet kooli tegevustesse strateegilisel tasandil.

  Narva Kutseõppekeskuse rahvusvahelistumise strateegia 2015-2020