Uudised

Projekti „Karjäärikompass“ Turismi külastuspäev

19.06.14

29. mail toimus karjääriprojekti Karjäärikompass viimane külastuspäev, kus Narva Kutseõppekeskuse õpilastel oli võimalus saada ülevaade Eesti turismi sektorist ning karjääriperspektiividest. Turismisektor hõlmab olulise osa riigi majandusest ning on tähtis nii tööhõive kui ka sotsiaalse ja kultuurilise lõimimise seisukohast.

Külastuspäeva sissejuhatavas koolituses analüüsisid osalejad koos koolitaja Natalja Dehantiga, millised on vajalikud isikuomadused ja oskused turismi sektoris töötamiseks ja millistes erinevates ametites turismi sektoris võimalik töötada.

Rakvere Ametikoolis tutvusid õpilased õppimisvõimalustega.  Rakvere Ametikool on suurim kutseõppeasutus Lääne-Virumaal, kus õpib umbes 850 õpilast erinevatest Eesti maakondadest. Väga huvitas meid koolimaja  ajalugu, mis on vanem kui 100 aastat. Ehitustööd koolis algasid 1913. aastal ning 1915. aasta sügiseks lõpetati kõigi kolme maja viimistlemine.

Edasi suundusid külastuspäeval osalenud noored Rakvere Aqva SPAsse,  kus me tutvusime spaakeskuse, hotelli ja veekeskuse tegevustega. Kõige põnevam oli tubade külastamine, eriti sviitide külastus.

Päeva lõpuks  tutvusid õpilased Rakvere Toidupanga tavaeluga ja vabatahtliku töö võimalustega. Kahjuks Eestis elab palju  inimesi, kellel on raskusi endale igapäevase toidu saamisega. Õnneks Toidupanga tegevus aitab kaasa  raiskamise vähenemisele ühiskonnas, kuna paljud toidukaubad, mis varasemalt on läinud hävitamisele, jõuavad sinna, kus neid reaalselt vajatakse. Nimelt viib Toidupank toidu sealt, kus on ülejääk, sinna, kus on sellest puudus. Toidupanga töö toetab vabatahtlikele, kes on abiks toidu kogumisel, ladustamisel, pakkimisel ja väljastamisel ning see on hea võimalus ennast  arendada.

Turismi  külastuspäeval osalenud noored jäid selle põneva päevaga väga rahule!  Oleme väga tänulikud projekti korraldajatele  huvitava karjääripäeva õppereisi eest.

Karjäärinõustaja Natalja Dehant

Karjääripäev Rakveres 1

Karjääripäev Rakveres 2

Karjääripäev Rakveres 3