Arhiiv 2007/08

Õpilased õppisid projektikoolitustel klienditeenindust ja soome keelt

23.11.07

21. ja 22. novembril toimus NVTC-s projekti Partnership East raames seminar-treening “Praktiline soome keel klienditeeninduses”, mille eesmärgiks oli praktiseerida soome keelt ning tutvuda Soome klienditeeninduse kommetega.

Seminari läbiviija Porvoo Kaubanduskooli õppejõud Matti Talvela jäi meie õpilastega väga rahule. Lektorit abistas tõlkimisel meie keskuse eesti keele õpetaja Aino Orav. Seminari tööst võtsid osa Narva Kutseõppekeskuse ja Sillamäe Kutsekooli õpilased. Tagasiside ankeetidest selgus, et õpilastele meeldis omandada praktilisi teadmisi klienditeeninduses ja samal ajal õppida keelt. Õpilaste sõnul on väga hea õppida keeleõppe käigus praktilist suhtlemist.

Nimetatud seminar oli juba teine klienditeeninduse koolitus õpilastele sellel sügisel projekti Partnership East raames.

Esimene koolitus ”Anna inimesele seda, mida ta tahab” toimus 5. ja 6. novembril Narva Kutseõppekeskuses. Lektor Bryan Roberts Kotkast õpetas meie keskuse ja Sillamäe kutsekooli õpilastele klienditeeninduse põhitõdesid, praktilistes harjutustes kinnistati omandatut. Lektorit abistas tõlkimisel meie keskuse õpetaja Juri Gerzanitš. Tänusõnad meie keskuse õpetajatele koolituste korraldamise eest!

01.aprillil alanud ja 31.detsembril lõppeva Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG III A programmi raames elluviidava projekti Partnership Easti eesmärkideks on piiriületava ettevõtete koostöö alustamine, turismi toetavate koostöömudelite planeerimine ja klienditeeninduse koolituse arendamine. Projekti partnerid on Narva Kutseõppekeskus, Sillamäe Kutsekool, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet ja Narva-Jõesuu Linnavalitsus.

Projekti Eesti-poolsete tegevuste koordinaator on Narva Kutseõppekeskus.

Järgmisel nädalal ootame Soome õpilasi meie keskusesse. Projekti finaalüritus toimub detsembris Narva Kindluses.

Riina Veidenbaum
Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor,
projekti Partnership East
Eesti koordinaator