Arhiiv 2008/09

Gorseinon College’s mentorlusega tutvumas, 07.12.-13.12.2008

17.12.08

Gorseinon Kolledž Wales’s Suurbritannias võõrustas nädala jooksul kolme NKÕK töötajat: Irina Šutovat, Inga Kalvistit ning Aleksandrs Lunovsi. Külaskäik toimus Leonardo da Vinci mentorluse projekti raames.

Gorseinon Kolledžis õpib ligikaudu 2200 õpilast. Õpilastel on võimalus kolledžis omandada kutsealaseid oskusi töötamiseks tööturul või valida kursused tasemel, mis on vajalikud ülikooli sisseastumiseks. Samuti on võimalus osaleda erinevatel huvitegevusega seotud kursustel, nt käsitöö või kunst. 

Kolledžis õppis 2008. a. ligikaudu 1800 täiskasvanud õppijat. Täiskasvanud õppijate jaoks on loodud neli keskust erinevates piirkondades.

Kolledžis töötab erinevatel tasanditel väga hea mentorluse süsteem: mentorid on igale uuele töötajale, s.h. õpetajatele, samuti on igal õpilasel mentor. Mentorluse süsteemi väljatöötamine algas 10 aasta eest, tänaseks on jõutud tunnustamise ja atesteerimiseni kõrgeimal „A“-tasemel. Kolledžis töötab hetkel 12 mentorit personalile ja 50 mentorit õpilastele. Kõik mentorid läbivad enne tööleasumist koolituse. Mentorlusprogrammi lõppedes on võimalik taotleda kutsetunnistust mentorluse 1. tasemel.

Erivajadustega, s.h. õpi- või käitumisprobleemidega õpilastele on välja töötatud eraldi programm aitamaks neid teistega võrdsele tasemele. Erivajadustega õpilastega töötab klassis lisaks õpetajale kaks abiõpetajat. Erivajadustega õpilaste õppeks vajalikud vahendid rahastatakse riigi poolt.

Gorseinon College’s

Gorseinon College’s