Arhiiv 2008/09

Ida-Virumaa kompetentsikeskuse loomine

11.03.09

10. märtsil 2009 toimus TTÜ Virumaa Kolledžis koostöölepingu allkirjastamine Ida-Virumaa kompetentsikeskuse loomiseks.

Kompetentsikeskus on Ida-Virumaa ettevõtete, omavalitsuste, ettevõtlus-arendusorganisatsioonide ja Eesti ülikoolide koostöövõrgustik, mille eesmärk on kogu Ida-Virumaa ettevõtete ja töötajate konkurentsivõime ja innovaatilisuse kasvatamine läbi teadmiste siirde (koolitus, tehnosiire) ja loome (teadus-arendustöö).

Kompetentsikeskuse põhitegevused:

1) Ida-Virumaa kõrg- ja kutsekoolide põhiõppe jätkumine ja kvaliteedi kasv, 
2) täiendus-, ümber- ja e-õppe võimekuse ja mahtude suurendamine, 
3) omavaheline parem koordinatsioon,
4) enam ettevõtete vajaduste arvestamine õppekavade ja -programmide koostamisel, 
5) teadmiste loomine ja uuringud järgmistes valdkondades: 
• Põlevkivi kaevandamine, -keemia, -energeetika – unikaalsed kompetentsid (TTÜ Virumaa Kolledž);
• Infotehnoloogia (programmeerimine, veebidisain, side- ja arvutivõrgud), CNC tööpingid, tootmise automatiseerimine, robotitehnika, programmeeritavad kontrollerid, keeleõpe - vallatavad kompetentsid (TTÜ Virumaa Kolledž);
• mitmekultuuriline haridus, mitmekeelsete haridusasutuste õpetajate koolitamine, kohaliku omavalitsuse edendamine (läbi rakenduskõrghariduse õppekava arendamise), turismi-ja teenindusmajandus - unikaalsed kompetentsid (TÜ Narva kolledž).

Koostöölepingu pooled on: Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Ida-Viru Maavalitsus, Kohtla- Järve Linn, Ida- Virumaa Omavalitsuste Liit, Jõhvi Vallavalitsus, Narva Linnavalitsus, Kiviõli Linnavalitsus, Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Narva Kutseõppekeskus, Eesti Energia AS, Eesti Põlevkivi AS, Narva Elektrijaamad AS, Narva Õlitehas AS, Viru Keemia Grupp AS, Nitrofert AS, Kiviõli Keemiatööstus OÜ, SWECO Projekt AS, Silmet AS. 

Narva Kutseõppekeskuse poolne kontaktisik on Jelena Lohmatova.

Ida-Virumaa kompetentsikeskuse loomine

Ida-Virumaa kompetentsikeskuse loomine