Arhiiv 2008/09

Tehnikaosakonna õpetajad Belgias

13.04.09

25.03. - 03.04.2009 meie õpetajad Ilja Simagin ja Oleg Ankudinov viibisid Belgias kutseõppekeskuses Proviinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs.

Lähetus toimus Leonardo da Vinci projekti "Metallierialade kutseõpetajate ja erialase võõrkeele õpetajate töö kvaliteedi tõstmine" raames.

Lähetuse ajal Ilja Simagin sai kõrgema taseme teadmised ja oskused keevituses ja metallitöös: elektroodkeevitus, TIG keevitus, sünteetilise materjali keevitus, keevituskatted, keevitustulemuste kontroll (kaks erinevat meetodit), integreeritud õpetus metallitöös, mehhaanikas ja elektromehhaanikas, töö CNC pingil, uued metoodilised lähenemised kutseõpetuses. Väliskoolituse programm sisaldas erinevate erialatundide vaatlust esimesel, teisel ja kolmandal õppetasemel kutseõppes, kaks päeva instrueeritud keevituse ja metallitöö koolitust, külastusi regionaalse tähtsusega koolidesse, ettevõtetesse, tootmispiirkondadesse.

Oleg Ankudinov sai algteadmised ja oskused keevituses ja metallitöös ning õppis uued metoodilised lähenemised erialakeele õpetamises ja inglise keele õpetamises. Tema programm sisaldas võõrkeele tundide vaatlust esimesel, teisel ja kolmandal õppetasemel kutseõppes, kaks päeva instrueeritud keevituse ja metallitöö põhioskuste koolitust ja külastusi regionaalse tähtsusega koolidesse, ettevõtetesse, tootmispiirkondadesse.

Projekti koordinaator on Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž.

Belgias

Belgias