Arhiiv 2010/11

Pressiteade. Vastuvõtt.

02.09.10

Narva Kutseõppekeskuses on populaarsemad müügikonsultandi ja multimeedia erialad.

Narva Kutseõppekeskuse (Narva KÕK) populaarsemad erialad on alanud õppeaastal müügikonsultandi (üle 4 inimese kohale) ja multimeedia (üle 3 inimese kohale) erialad. 1. septembrist alustab õppeaastat 696 uut õpilast, neist 262 põhihariduse ja 434 keskharidusega õpilast.

Põhihariduse baasil kandideerinud õpilaste seas osutusid populaarsemateks multimeedia vene keeles (3 inimest kohale), koka (2 inimest kohale) ja autotehniku (ligi 2 inimest kohale) erialad. 
Keskharidusega õpilaste hulgas osutusid populaarsemateks erialadeks müügikonsultandi (üle 4 inimese kohale), multimeedia (üle 3 inimese kohale), majandusarvestuse (üle 2 inimese kohale) ja turismikorralduse (üle 2 inimese kohale) eriala. 
Endiselt on populaarsed majandusarvestuse ja veokorralduse erialad.

Narva Kutseõppekeskuse direktori Margus Ojaotsa sõnul võib müügikonsultandi ameti populaarsust kindlasti põhjendada uue õppetsükli pikkusega. 
„Kui siiani oli meil müüja kutse saamiseks vaja kaks ja pool aastat koolis käija, siis tänavu alustav uus eriala nõuab vaid 5-kuulist kooliskäiku,” ütles Ojaots.

Põhihariduse baasil antava hariduse suhtes oli noortel väiksem huvi kodumajanduse, multimeedia (eesti k.) ja mehhatroonika erialade vastu.
Keskhariduse baasil oli väiksem huvi baarmani, keevitaja, elektriku, soojusseadmete käitleja ning arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaatori erialade vastu.
Suur huvilangus on tabanud elektrikute eriala, kus tänavu alustab mitu korda vähem uusi õpilasi kui 2009. aastal.

Kokku esitas Narva KÕK-ile sisseastumisavalduse 1019 õpilast, ehk üldkonkurss oli 1,46 inimest kohale.

„Oleme tõsiselt tegelenud sellega, et iga põhikooli lõpetanud laps leiaks endale vakantside hulgast siiski sobiva eriala. Võibolla kümmekond inimest põhiharidusega õpilaskandidaatidest (ca 4,5%) ei leidnud endale sobivat õppevõimalust Narva KÕK-ist,” sõnas Margus Ojaots.

„Vastuvõtuprotsessi käigus oleme osadele õpilaskandidaatidele suutnud leida uued, neile sobivad erialad, mistõttu enamik planeeritud õppegruppidest alustab 1. septembrist koolitööd,” lausus Narva Kutseõppekeskuse vastuvõtukomisjoni vastutav sekretär Elyanna Romanova. „Tänavune vastuvõtt näitab, et töökohapõhisele õppele on oodatust vähem huvilisi, mistõttu oleme operatiivselt osa kavandatud töökohapõhiseid õppegruppe liitnud võimalusel statsionaarse õppega (koolipõhiste õppegruppidega),” lisas Romanova.

Septembrikuu jooksul käib veel õpilaste registreerimine vabadele õppekohtadele soojusseadmete käitleja, baarmani, elektriku ning infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni projektide koordineerimisee erialadele.

Narva KÕK-i võeti sel sügisel põhiharidusega õpilasi vastu 10 erialale. Alates käesolevast aastast saab ka eestikeelse õppega omandada multimeedia eriala. 
Keskharidusega õpilasi võeti vastu 19 erialale. Uue õppeaasta kolm uut eriala on – infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni projektide koordineerimine, müügikonsultant ja baarman.

Narva KÕK-i võetakse õppima põhi- või keskharidust tõendava lõputunnistuse hinnete keskmise ja vestluse alusel. 
Narva KÕK-i uute õpilaste nimekiri avalikustati 31. augustil.

Lisainformatsioon:
Margus Ojaots, Narva Kutseõppekeskuse direktor
Tel: 509 3546, 356 9340; e-post: margus.ojaots@nvtc.ee 
Elyanna Romanova, Narva Kutseõppekeskuse vastuvõtukomisjoni vastutav sekretär 
Tel: 515 6828, 356 9344; e-post: elianna.romanova@nvtc.ee 
www.nvtc.ee