Arhiiv 2010/11

Täiendav eesti keele õpe Narva Kutseõppekeskuse õpilastele

22.09.10

22. septembril algas uus täiendava eesti keele õppe projekt.

Täiendav õppetöö toimub neljas rühmas:

1. Multimeediumi eriala (õpetaja Marika Kuurman);
2. Kokad (õpetaja Irina Šutova);
3. Autotehnikud (õpetaja Anu Tikerpe);
4. Turismikorraldajad (õpetaja Anna Iljina)

Igas rühmas on 10 õppurit, kokku 40 osalejat.

Täiendava õppetöö vormiks on erialase eesti keele „klubid“, mis toimuvad kaks korda nädalas: kolmapäeval kl. 15.30 – 17.00 ja laupäeval kl. 11.00 – 14.00 ajavahemikul 22.09. – 30.10.2010.

Kokku on planeeritud 36 tundi igale õpperühmale.

Täiendava õppetöö põhieesmärk on arendada osalejate üld- ja erialakeele oskusi selleks, et tagada sihtrühma õppijatele paremaid võimalusi tööturul konkureerimiseks.

Õppetöö läbiviimise kohaks on valitud seekord Narva, sest nii kokad kui ka autotehnikud, multimeediumi ja turismikorralduse õpilased on esimese kursuse õppurid ja väga raske on juba septembris välja valida parimad, kes sõidaksid õppima teistesse linnadesse.

Täiendava õppetöö ajal suhtlevad õpilased eesti keeles erialastel teemadel ja kohtuvad konkreetse erialaga seotud eestikeelsete külalistega. Antud täiendav õppetöö aitab õppuritel arendada oma sõnavara valitud erialal, suhelda eesti keeles ja kohaneda õppetööks riigikeeles.

Valitud erialade spetsialistid töötavad klienditeeninduse valdkonnas ja rahuldav eesti keele oskus on hädavajalik nende eduka töö jaoks. Antud õppetöö pakub osalejatele paremaid võimalusi õppimiseks ja enesetäiendamiseks.

Projekt on finantseeritud Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe”
meetme „Keeleõppe arendamine” programmi „Keeleõppe arendamine 2007 - 2010” poolt (Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed)

     

Eesti keele õpe

Eesti keele õpe

Eesti keele õpe

Eesti keele õpe