Arhiiv 2010/11

Kaubanduse-äri valdkonnapäev

11.10.10

30. septembril korraldas Kaubanduse-äri valdkond keskkoolipõhiste õpperühmade 1. kursuse õpilastele mängu.

Üritusel osales 4 rühma: 1KVK, 1KVE, 1KMA, 1KMK1. Mängu projekti idee ja teostus tuli rühmalt 2KMA rühmajuhendaja Valentina Leštšuk juhtimisel. Üritust külastas arenguosakonna juht Jelena Lohmatova  ja temapoolsetele küsimustele vastas Valentina Leštšuk.

J: Meie õppekeskuses viidi sel aastal esmakordselt läbi selline võistlusmäng „ Äri – haarav tegevus“ läbi üheaegselt mitmele  esmakursuslaste grupile. Kuidas Te hindate mängu tulemust?

V: See ei olnud lihtsalt äriteemaline mäng, vaid meie õppekeskuse juubelinädala raames läbiviidud üritus. Pidude ja juubelitega peab kaasnema rõõm, tundub, et see eesmärk õnnestus meil täita. Kaubanduse- äri valdkonna õpilased osalesid rõõmsa innuga, said omavahel tuttavaks ja ühise mängulise loometegevuse käigus aktiviseeriti osaoskuseid, mis selles valdkonnas tegutsemisel on vajalikud. Eelneva koduse ülesande täitmiseks tuli rühmadel meeskonnatööd teha ja oma rühmakaaslaste  loomeoskusi tundma õppida.

J: Kellele ja mil moel tuli pähe sellise ürituse korraldamine sel moel?

V: Eks see ole ühislooming. Kõigepealt korraldasid meie valdkonna õpetajad oma õppegruppides ajurünnaku selgitamaks välja huvitavaid ideesid meie valdkonna ühisürituse korraldamiseks. Õpilastelt laekus mõtteid hulgaliselt ja tuginedes neile saigi valmis selle mängu projekt. Seejärel asus 2KMA ideed teostama. Varem otsustasime, et teise kursuse õpilased töötavad välja konkreetse tegevuskava, valmistavad ette ülesanded „vahejaamade“ kaupa, mõtlevad läbi hindamissüsteemi, valmistavad vajalikud rekvisiidid, vormistavad diplomid. Ettevalmistamisel osales enamik rühmast ja tööd jagus kõigile.

J: Mis aitas kaasa  ärialase võistlusmängu edukale kordaminekule?

V:  Eelkõige osalejate aktiivne huvi, vastutustunne ja humoorikus, millega läheneti ülesannete täitmisele. Oli ju enamik ülesandeid ettevalmistatud ja ka täide viidud õpilaste poolt.

J: Kas oli midagi, mis üllatas?

V: Muidugi. Eelkõige üllatab meeldivalt õpilaste fantaasia oma rühma ja elukutse esitlusel ja seda eriti ülesande täitmisel, kus tuli reklaamida moraalselt vananenud kaupa. Ja lisaks veel nende huumorisoon ja näitlemisoskus.

J: Ja kes siis võitis?

V: Ma mõtlen, et sõprus.

J: Mille eest jagati siis diplomeid?

V: Osalejate võistkondi tunnustati diplomitega, mis anti välja LOOGIKA, ORGANISEERUMISVÕIME, ARVUTUSTÄPSUSE, PAREMA REKLAAMI eest.

J: Kaubandusreklaami?

V: Mitte ainult. Reklaamida tuli ka oma tulevast eriala, oma rühma ja muidugi ka kaupa, millest ma juba enne rääkisin. Selles tunnistati parimaks rühm 1KMK.

J: Milline rühm osutus kõige organiseeritumaks?

V: 1KVE, see ilmnes juba koduse ülesande esitamisel ja leidis kinnitust teiste „vahejaamade“ läbimisel.

J: Kas võib oletada, et loogikas olid tugevaimad logistid?

V: Ei, kuigi neil olid ka head tulemused. Žürii pidas siiski kõige paremaks selles osas rühma 1KMA. Märkimist väärib ka asjaolu, et sellel rühmal oli kõige tugevam kursusekaaslastest publiku toetus, mis võimaldas oma võistkonnale lisapunkte teenida ja anda omapoolne panus võistluse tulemuse kujunemisel.

J: Millega tegelesid veel need õpilased, kes ei kuulunud võistkonda?

V: Neile jagus teisi ülesandeid, nagu slaidišõu hindamine, mis oli koostatud koduse eeltöö ühe osana, loogika ja nuputamisülesannete lahendamine, meisterklasside korraldamine ja neis osalemine.

J: Kas Kaubanduse-äri valdkonna õpilasi mängu lõppedes ootas ka mingi autasu?

V:  Kõigepealt hea tuju lõbusalt, kasulikult  ja huvitavalt veedetud aja tõttu, mil oli võimalik näidata oma ärialast võimekust ja mõtestada oma tegevust lähiajaks. Ja…  J võitjatele ning korraldajatele küpsetatud  kringlid.

Kaubanduse-äri valdkonna õpetajad ja õpilased õnnitlevad veelkord kõiki meie õppekeskuse juubeli puhul! Soovime edasist õitsengut, loomisrõõmu ja koostööd!  Täname kogu südamest kolleege abi eest ürituse korraldamisel, sest teie abita ei oleks üritus kujunenud nii lõbusaks, eredaks, maitsvaks ja meeldejäävaks!