Arhiiv 2010/11

Projekt

20.10.10

4.10.10 kuni 15.10.10 viibis Tallinna Majanduskoolis projekti "Pedagoogide täienduskoolitus eestikeelse õppe arendamiseks muukeelsetes kutseõppeasutustes" raames kutseõpetaja Valentina Leštšuk.

Projekti eesmärgiks oli eesti keele kasutamine erialakeelena ning keelekasutuse arendamine eestikeelses õppeasutuses.

Siinkohal jagab Valentina Leštšuk oma muljeid.

Kahe nädala jooksul külastasin erinevate õpetajate eestikeelseid erialaseid tunde, osalesin nende tundide töös. Mul õnnestus osa võtta järgmiste õppeainete tundidest: raamatupidamine, raamatupidamine arvutil, maksundus, finantsjuhtimine, majandusmatemaatika.

Oli huvitav näha teiste õpetajate õpetamismetoodikat ning vahetada nendega kogemusi, kuna õpetan neidsamu aineid Narva Kutseõppekeskuses. Samuti oli huvitav kuulata õpilasi vastamas eesti keeles, ning õpetajaid jagamas selgitusi õppeaine kohta. Algul oli väga raske, sain aru ainult erialastest terminitest, kuid stažeerimise lõpus sain juba oluliselt rohkem aru, seetõttu hindan stažeerimise enese jaoks väga kasulikuks.

Kuna minu stažeerimise aja teisele päevale langes õpetajate päev, siis oli mul võimalus osaleda õpetajate päeva puhul korraldataval koosviibimisel õppeosakonnas, kus tutvusin paljude Tallinna Majanduskooli õpetajatega. 
Lisaks tundide külastamisele ja üritustele koolis, sisaldus projektis ka kultuuriprogramm.
Koos tugiisik Ene Altperega tutvusin Toompea ja Tallinna vanalinnaga, kus Ene tutvustas mulle talle armsaid kohti ning jagas selgitusi nende kohta. Samuti külastasime Eesti Riiklikku Vabaõhumuuseumi ning eriti meeldejäävaks kujunes teater Estonias balletietenduse vaatamine, kuna käisin selles teatris esmakordselt.
Meeldiv oli, et meie kooli õpilaste ühistööna valminud film Legend Narva Neiust huvitas Tallinna Majanduskooli õpilasi. Nimelt oli raamatupidamise kutsehariduse rühma õpilastel võimalus seda filmi ühel õppepraktika tunnil vaadata.

Mulle meeldis väga koolis valitsev õhkkond, rahulikud, sõbralikud, abivalmid ning võrdsetel alustel põhinevad suhted nii kolleegide kui ka õpetajate ning õpilaste vahel.

Tahaksin tänada õpetajaid kellega koostööd tegin: Ene Altperet, Evi Kikast, Viktor Arhipovit, Monika Nikitina Kalamäed, Silvi Malvi, Ljubov Gromovat , aga samuti majandusarvestuse ja maksunduse osakonna juhatajat Milvi Tuppitsat ja direktor Raivo Tähte.

Olen tänulik Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed kollektiivile, tänu kellele mul avanes võimalus end täiendada keeleliselt ning tutvuda kolleegidega ning nende tööga rohkem kui 100 aastase ajalooga Tallinna Majanduskoolis, samuti tutvuda eesti kultuuriga, ajalooga ning eestlastega.

Tallinnas