Arhiiv 2010/11

Leonardo da Vinci projekt

04.11.10

Leonardo da Vinci projekti raames toimus 27. – 29. oktoobril Saksamaal Rotenburgi Euroopa koolis (Berufsbildende Schulen Rotenburg - Europaschule) BBS partnermaade kohtumine, mis kandis nime: "Leonardo da Vinci - Baltic meeting in Rotenburg".

Kohtumise eesmärgiks oli rahvusvaheliste kutseõppeasutuste õpilaste vahetuse projektide, kuhu on kaasatud Soome, Saksamaa, Läti, Poola, Hollandi, Leedu ja Eesti, edasine areng.

Osalejad tutvustasid vastastikku õppeasutusi, mida nad esindasid, arutasid läbi võimalused ja võimalikud raskused partnermaade õpilaste vastuvõtu korraldamisel ja planeerisid edasist projektijärgset tööd.

Kohtumise tegevuskava oli sisutihe ja huvitav. Projekt, mille kavandamisega tegelesid osalejad, peaks käivituma 2011. aasta sügisel. Parimad inglise keelt valdavad õpilased saavad võimaluse läbida praktika ühes eelpoolnimetatus riigis. See omakorda annab võimaluse tutvuda praktikamaa kultuuriga, samuti majanduse ja töö(võtu)tingimustega ja lisaks saada ülevaade nõudmistest töötajaile EL-s, parandada praktiseerides oma keeleoskust ning muidugi leida uusi sõpru.

Rotenburgis

Rotenburgis