Arhiiv 2010/11

Lähetus Belgiasse

16.11.10

Arendusjuht Jelena Lohmatova osales rahvusvahelisel konverentsil „A Journey of Skills” Belgias.

Ajavahemikul 06.11. – 09.11.2010. a. viibis arendusjuht Jelena Lohmatova Belgias, Antwerpeni linnas. Lähetuse üheks eesmargiks oli kohtuda partnerkooli P.I.T.O. Stabroek meeskonnaga uute projektiideede arendamiseks ja väljatöötamiseks. P.I.T.O. on tehnikakeskkool, kus õpib1360 õpilast, kes õpivad tööstus- ja tehnikateadust, keemiat, biotehnoloogiat, põllumajandust, elektromehhaanikat, mehhatroonikat, torulukksepatööd, keevitust, metallitööd ja veterinaariat. 2008. aastal võttis see kool vastu kaks Narva Kutseõppekeskuse õpetajat. 2009. a. sügisel läbisid meie partnerkooli abil kuus NVTC keevituse õpilast ettevõttepraktika Antwerpeni ettevõtetes. Kevadel 2010 läbisid neli Belgia õpilast praktika Narvas. Kõiki projekte toetas Leonardo da Vinci programm.

Sel aastal planeerime esitada projekti Narva Kutseõppekeskuse metallivaldkonna kutseõpetajate täiendõppe ja stažeerimise korraldamiseks Belgias.

Lähetuse teiseks eesmärgiks oli konverentsi „A Journey of Skills” külastamine. Konverents oli pühendatud uute Euroopa programmide ja initsiatiivide arendamisele, õpilaste õpperännete kvaliteedi parendamiseks lahenduste otsimisele ja uute väljakutsete analüüsimisele. Kutsutud eksperdid ja esinejad juhtisid erilist tähelepanu sellele, et konkurentsvõimeline kool peab töötama rahvusvahelises kontekstis, s.h. kool peab pakkuma oma õpilastele erinevaid võimalusi välispraktika läbimiseks. Kõige tähtsamad oskused, mis on olulised ja vajalikud tänapäevase ja tuleviku Euroopa jaoks, on teiste kultuuride tundmine, ettevõtlikkus (s.h. probleemilahendamise oskused, loovus), nn pehmed oskused (s.h. iseseisvus, suhtlemisoskused, meeskonnatöö oskused), erialased teadmised ja keelteoskused.

Lisainfo konverentsi kohta asub siin.

Suured tänud Eesti Kutsehariduse Büroole konverentsil osalemise suurepärase võimaluse eest!

Belgias

Belgias

Belgias