Arhiiv 2010/11

Koolitus

26.11.10

Meie töötajad Veronika Zhurina, Aleskandra Gavrilova, Jevgenija Mišina, Nikolai Laur, Natalja Kaalik ja Larissa Žarkova osalesid koolitusel "Lõimitud aine- ja keeleõppe alane koolitus kutseõppeasutuste üldoskuste ainete ja eesti keele õpetajatele".

Koolitus toimus Inegratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse projekti raames ning korraldajaks oli Tartu Ülikooli Narva Kolledž. Koolitus toimus maist novembrini 2010, õppemahuga 3 E.A.P.

Koolituse eesmärgid olid: Muu õppekeelega õpperühmi omavate kutseõppeasutuste õpetajate teadmiste ja oskuste täiendamine ning süvendamine täienduskoolituse kaudu, mille käigus üldoskuste ainete õpetajaid koostöös keeleõpetajatega valmistatakse ette andma oma ainet eesti keeles. Täienduskoolituse lõpuks on osalejad omandanud lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika oma aine edasiseks õpetamiseks eesti keeles ning saanud kogemusi omavaheliseks koostööks antud protsessis.

Koolitus lahkab lõimitud aine- ja keeleõppe temaatikat, avab tagamaid selle vajalikkusest ja eelistest, tegeleb koolitatavate eelarvamustega LAK lähenemise osas. Räägitakse läbi enamlevinud probleemid ja otsitakse nendele lahendusi. Tutvustatakse LAK õppes sobivaid (efektiivseid) metoodikaid, tunni üleehitust ning õppematerjalide koostamise tõdesid. Räägitakse nii tunni- aine- kui ka mooduli kava koostamisest, vastavatel teemadel on koolitatavatel ka kodused tööd. 
Koolitus hõlmab ka meeskonnatöö ja koostöö osa, kuna LAK efektiivsus avaldub eelkõige erinevate õpetajate tegevuse sünergias.

Meie koolitajad olid: Arne Piirimägi, Piret Hion, David Marsh.

Meie pedagoogid edukalt sooritasid kõik iseseisvad tööd, esitasid LAK-õppe mikrotunde ning 24.novembril said tunnistusi kätte.

Koolitus

Koolitus

Koolitus