Arhiiv 2010/11

Pressiteade. „Teises koolis, teises keeles“.

14.12.10

Lõpule on jõudnud Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) eestvedamisel toimunud projekt „Teises koolis, teises keeles“.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed pressiteade, 09.12.2010.a:

Lõpule on jõudnud Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) eestvedamisel toimunud projekt „Teises koolis, teises keeles“. Projekti raames stažeerisid vene õppekeelega kutseõpperühmade õpetajatel eesti õppekeelega kutseõppeasutustes ja vastupidi. Stažeerimises osales sel aastal kokku 41 kutsekoolide kutse- ja üldainete pedagoogi üle Eesti. Stažeerijate lähetamisse ja vastuvõtmisse oli kaasatud 16 kooli. 

Projekti „Teises koolis, teises keeles“ eesmärk oli pakkuda vene õppekeelega kutseõpperühmade õpetajatele võimalust täiendada oma eesti keele oskust ja saada praktilisi kogemusi oma erialal eesti õppekeelega kutseõppeasutustes töötamise läbi. Sel aastal võtsid stažeerimistest osa ka seitse eesti keelt emakeelena rääkivat õpetajat, kes pakkusid venekeelses keskkonnas eesti keelt omandavatele kolleegidele tuge keeleõpingutes ja võimalust eesti keeles suhelda. 

MISA elukestva õppe üksuse juhi Eduard Odinetsi sõnul täitis projekt oma eesmärke. „Tagasiside näitas, et stažeerimine oli õpetajatele väga kasulik kogemus, mis andis neile juurde enesekindlust.“ Lisaks õpetajatööga seotud kogemusele hindasid Odinetsi sõnul osalejad väga kõrgelt stažeerimise juurde kuulunud kultuuriprogrammi, mis pakkus võimalust tutvuda lähemalt eesti kultuuri ja ajalooga. 

Suurem osa stažeerinud õpetajatest tulid Ida-Virumaalt, kuid stažeerimas käidi ka Pärnu, Tartu ja Tallinna kutseõppeasutustest. 

Stažeerimine kestis 12 kuni 24 päeva, millele eelnes 80-tunnine stažeerimisalane koolitus. Nii stažeerimine kui ka kaasnev koolitus olid osalejatele tasuta. Samuti kaeti stažeerija kultuuri- programmi kulud, transpordi, majutuse ning osaliselt ka toidukulud. Vastuvõtvas koolis abistas stažeerima tulnud õpetajat tugiisik, kes püüdis leida lahendused võimalikele probleemidele ja tutvustas kohalikku koolikeskkonda. 

Projekti „Teises koolis, teises keeles“ korraldas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed elukestva õppe üksus Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi ”Keeleõppe arendamine 2007-2010” raames.

Lisainfo:

Marje Reimund 
Elukestva õppe üksuse koordinaator 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Telefon: 659 9063

Monika Kopti
Kommunikatsioonijuht
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed 
Telefon: 659 9031
GSM: 521 2602
E-post: monika.kopti@meis.ee 
 

Narva Kutseõppekeskuse poolt osalesid projektis järgmised töötajad:

Juri Gerzanitš, stažeerimine Tartu Kutsehariduskeskuses

Natalja Varkki, stažeerimine Kuressaare Ametikoolis

Maria Šustova, stažeerimine Tartu Kutsehariduskeskuses

Valentina Leštšuk, stažeerimine Tallinna Majanduskoolis

Irina Burkina, stažeerimine Tallinna Teeninduskoolis ja tugiisik Tartu Kutsehariduskeskuse stažeerijale Sirje Jäär

Alfia Farfutdinova, stažeerimine Tallinna Teeninduskoolis

Tatjana Tkatšenko, tugiisik Pärnumaa Kutsehariduskeskuse stažeerijale Anne Metsmaa

Svetlana Bakšejeva, tugiisik Pärnumaa Kutsehariduskeskuse stažeerijale Leida-Alice Eeman

Jelena Lohmatova, kontaktisik Narva Kutseõppekeskuse poolt

3. detsembril toimus Tallinnas projekti lõpuseminar.

Juri Gerzanitš:

"Seminaril avaldati projekti tulemuses. Stažeerijad ise jagasid oma muljeid ja rääkisid selles, millist kasu nad said projekti jooksul. Mentorid koos koordinaatoritega rääkisid oma töö eripärasustest. Narva Kutseõppekeskuse stažeerijaid esindas Juri Gerzanitš, kes stažeeris Tartu Kutsehariduskeskuses. Seminar lõppes väga liigutava presentatsiooniga, mida valmistasid ette projekti korraldajad, kuhu olid kogutud projekti kõige huvitavamad momendid nii pildis kui sõnas. Pärast ametliku osa lõppu toimus väike vastuvõtt, kus sai suhelda oma vanade ja uute tuttavatega."