Arhiiv 2010/11

Vastuvõtt

13.01.11

Narva Kutseõppekeskus alustas talvist vastuvõttu uutele õpilastele.

Narva Kutseõppekeskuses (Narva KÕK) alustati avalduste vastuvõttu talvisesse vastuvõttu, s.h. uuele erialale – tarkvara arenduse tugitehnik.

Narva KÕK-is võetakse sel talvel uusi õpilasi vastu kolmel erialal – kelneri, müügikonsultandi ja tarkvaraarenduse tugitehniku õppesse. Kõigile kolmele erialale saavad kandideerida keskhariduse omandanud noored. Kõigil neil erialadel kestab õppetöö 5 kuud. Uusi õppekohti on kokku 69.

„Meie järjest enam arvutiseeruvas elus on selge vajadus erinevat laadi IT-teadmistega töötajate järele,“ ütles Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor Riina Veidenbaum. 
„Tarkvara arenduse tugitehnik ongi eriala, kus on läbitud juba kutseõpe mõnel infotehnoloogia erialal, omatakse infotehnoloogia spetsialisti I taseme kutsetunnistust või ollakse erialasel tööl,“ lisas Veidenbaum.
Sellel erialal õppima asumiseks peaksid olema teadmised programmeerimise alustest, andmebaaside alustest ja kasutamisest.

„Talvise vastuvõtu esimene kogemus eelmisest õppeaastast oli positiivne,” sõnas Narva Kutseõppekeskuse vastuvõtukomisjoni vastutav sekretär Elyanna Romanova. „2010. aasta jaanuaris võeti kelneri erialale vastu 24 õpilast,“ lisas Romanova.

Uusi õpilasi võetakse vastu keskharidust tõendava lõputunnistuse hinnete keskmise ja vestluse alusel. Avaldusi saab esitada veel 28. jaanuarini.

Uute õpilaste nimekiri avalikustatakse 4. veebruaril 2011. Õppetöö algab 7. veebruaril.

Narva Kutseõppekeskus (Narva KÕK) on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus õpib keskmiselt 1500 õppurit ja töötab 146 inimest. 
Narva KÕK-is koolitatakse ehituse, energeetika, finantsvahenduse, infotehnoloogia, kaubanduse, kergetööstuse, mehhaanika, teeninduse ja toitlustuse – kokku 29 erialal. 
Narva KÕK korraldab ca 130 erinevat kursust ja täiendkoolitust töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ja ümberõpet.

Lisainformatsioon:
Riina Veidenbaum, Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor 
Tel: 356 9342; riina.veidenbaum@nvtc.ee 
Elyanna Romanova, Narva Kutseõppekeskuse vastuvõtukomisjoni vastutav sekretär 
Tel: 515 6828, 356 9344; e-post: elianna.romanova@nvtc.ee 
www.nvtc.ee