Arhiiv 2010/11

Infotunnid

24.03.11

Vastavalt kokkuleppele Narva Linnavalitsuse kultuuritalitusega toimusid perioodil 14.03.-17.03.11.a. Narva linna üldhariduskoolides Narva Kutseõppekeskuse infotunnid.

Infotundide läbiviimise eemärgiks oli üldhariduskoolide õpilaste kutsealane teavitamine ja õpilaste informeerimine tasuta kutseõppe võimalustest kodulinnas. Peamisteks sihtgruppideks olid 9. ja 12. klasside õpilased.
Narva Kutseõppekeskuse meeskond külastas nädala jooksul 11 Narva linna kooli ja kohtus enam kui 400 õpilasega. Meeldis väga, et mitmes koolis toimus avatud ja konstruktiivne dialoog kooliõpilaste ja õppekeskuse õpilasesinduse vahel. Koolide õpilased esitasid küsimusi neid huvitavate erialade ja sisseastumisinfo kohta. 
Esitluse ajal tutvustas Narva Kutseõppekeskuse meeskond õpilastele 2011. a. suvise vastuvõtu erialade valikut, õppetoetuse saamise ja väljamaksmise tingimusi, õpilasomavalitsuse, kooliteatri UNDERWORLD ja spordiringide tegevusi, samuti lahtiste uste päevade ning infomessi Orientiir 2011 programmi.

Narva Kutseõppekeskuse juhtkond tänab õpilasi, kes osalesid Narva linna üldhariduskoolide infotundide ettevalmistamisel ja läbiviimisel:
Daniil Orlov, 1KMM
Darja Ivanova, 2 PAL
Ingrida Soldatova, 2PMM
Anna Lisiytina, 2PMM
Irina Koptjakova, 2PMM
Andrej Loginov, 2PKE
Aleksei Soldatov, 1PKO 
Jaan Ossipov, 1PMM1
Maksim Rezvuhhin, 1PMM2

Infotunnid

Infotunnid