Arhiiv 2010/11

Pressiteade. Narva Kutseõppekeskuse õpilased hakkavad saama karjäärinõustamise teenust.

05.04.11

Uuest õppeaastast avaneb Narva Kutseõppekeskuse tasemeõppe õpilaste jaoks võimalus saada süsteemselt karjäärinõustamist – projekt sai Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse.

Elukestva õppe arendamise sihtasutus Innove eraldas Narva Kutseõppekeskuse projektile  „Karjäärinõustamise teenuse rakendamine Narva Kutseõppekeskuse tasemeõppe õpilaste jaoks“ olulise toetussumma 71 620 eurot (1 120 609 krooni). 
Projekti rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Sotsiaalfondi ja 15% ulatuses Eesti riigi poolt.

„Projekt on uuenduslik ja õpilasi toetav, kuna Narva Kutseõppekeskusel puudus seni süsteemne karjäärinõustamine,“ ütles Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor Riina Veidenbaum

Projektiga luuakse Narva Kutseõppekeskuse tasemeõppe õpilaste jaoks karjäärinõustamise teenus. Projekti käigus toimuvad seminarid kooli töötajatele, karjäärinõustaja ja infokoordinaator stažeerivad partnerite juures, õpilastele viiakse läbi konsultatsioone.

Narva Kutseõppekeskuse partnerid projektis on Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskus ning MTÜ Jõhvi Noortekeskus.   
„Partnerite kogemused aitavad meil õppijate jaoks karjäärinõustamise teenust professionaalselt rakendada,“ lisas Veidenbaum.

Projekti abikõlbulikkuse periood on 01.02.2011 kuni 31.01.2013.
Projekt sai toetust Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru meetmest 1.1.8. “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine”.

Narva Kutseõppekeskus (Narva KÕK) on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus õpib keskmiselt 1500 õppurit ja töötab 146 inimest. 
Narva KÕK-is koolitatakse ehituse, energeetika, finantsvahenduse, infotehnoloogia, kaubanduse, kergetööstuse, mehhaanika, teeninduse ja toitlustuse – kokku 29 erialal. 
Narva KÕK korraldab ca 130 erinevat kursust ja täiendkoolitust töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ja ümberõpet.

Lisainfo:
Riina Veidenbaum, Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor 
Tel: 356 9342; riina.veidenbaum@nvtc.ee  
www.nvtc.ee