Arhiiv 2010/11

Baltic Training Programme III õppemoodul

20.05.11

BTP kolmanda õppemooduli teine osa toimus Tallinnas 09.04 – 11.04 sellel aastal.

Õpilased saabusid esimesel päeval tagasi oma praktikakohtadest kolmest riigist ja tegelesid koos konsultantidega oma äriprojektidega. Teise päeva hommikupoolikul tehti veel viimaseid täiendusi projektides ning päeva teises pooles pidid õpilased oma projekte esitlema ülejäänud osalejatele. Kuueteistkümnest projektist valiti välja kuus parimat, kes esitlesid oma projekti kolmandal päeval toimuval rahvusvahelisel seminaril. Kõik õpilased olid väga tublid ja tegid oma projektid lõpuni. Väljavalituks osutusid Baiba Kalvane Lätist (juuksurisalong), Semjon Pripetško Eestist (filmistuudio), Dace Hmelnicka Lätist (disain), Atis Klavins Lätist (turism), Janis Ozols Lätist (autodisain) ja Jonatan von Sydow Rootsist (mööbli valmistamine).
Kolmandal päeval toimus Baltic Training Programme raames Tallinnas hotellis Salzburg rahvusvaheline seminar teemal „ Käsitöö Eestis, Lätis ja Rootsis – võimalused rahvusvahelistumiseks“. Seminarist võtsid osa BTP projekti meeskond, konsultandid, puu- ja sepatöö eriala õpetajad Eestist, käsi- ja õmblustöö õpetajad Rootsist, Käsitöö erialaliidu esindajad Lätist ja ettevõtjad Rootsist. Kohe alguses esinesid kolmandas õppemoodulis osalenud õpilased oma äriprojektidega ja seminarist osavõtjate vahel toimus elav diskussioon esitletud projektide realiseeritavuse üle. Seminar toimus ümarlaua vormis, kus inimesed said vabalt sõna võtta ja oma arvamust avaldada. Koos tõdeti, et käsitöö erialad pakuvad õpilastele uuesti huvi ja nende populaarsus kasvab. Samas tulid esile suured erinevused kutseharidussüsteemides kolme riigi vahel ja erinevused kutseoskuste standardites. Leiti siiski, et on võimalused leida ühiseid kokkupuutepunkte ja võimalik luua ühist baasi oskuste hindamiseks. Kui Eestis on välja töötatud kutsestandardid, siis Lätis ei ole kasutusel ühtset oskuste hindamise baasi ega standardeid. Lätis alles hakatakse seda välja töötama. Rootsis kutsestandardeid ei ole, kuid oskuste hindamise baasiks on kutseeksam ehk diplomitöö, kus õpilane peab sooritama praktilise töö omandatud oskuste tõestamiseks. Seminaril käsitleti ka käsitöö väikeettevõtete rahvusvahelise koostöö võimalusi ja hinnati käsitöö tulevikku, kuna tegijaid jääb selles vallas järjest vähemaks.