Arhiiv 2010/11

Pressiteade. Narva Kutseõppekeskus alustas uute õpilaste vastuvõttu.

14.06.11

Narva Kutseõppekeskus (Narva KÕK) alustas käesolevast nädalast uute õpilaste avalduste vastuvõttu sügisel alustavatesse õppegruppidesse. Septembrist saab õpinguid alustada kuni 756 uut õpilast. Eelmisel aastal olid kõige populaarsemad müügikonsultandi ja multimeedia erialad.

Põhiharidusega õpilasi võetakse vastu 7 erialale. Teist aastat võetakse uusi õpilasi vastu eestikeelsesse multimeedia õppesse.
Keskharidusega õpilasi võetakse vastu 18 erialale. Uue õppeaasta uued erialad on kondiiter ja puhastusteenindus.
Õppetöö kestus on olenevalt erialast 5 kuust kuni 3,5 aastani.
 
„Euroopa Liidu struktuurifondide toel renoveeritud taristu, modernsed õppeklassid ja laboratooriumid ning teotahteline õpetajaskond on võtmetegurid, mis peaksid tekitama õppurites suurenenud huvi õpingute jätkamiseks Narva Kutseõppekeskuses,” ütles Narva Kutseõppekeskuse direktor Margus Ojaots.
 
Narva Kutseõppekeskuses on aktiivne õpilasomavalitsus, mitmekesine huvi- ja sporditegevus.
Teistest linnadest õpilastel on võimalus elada ühiselamus.
Kutsekvalifikatsioonieksami sooritamise eest maksab Narva KÕK.
Hea õppeedukuse korral võib õppija taotleda igakuist rahalist toetust.
 
„Meil on paljudel erialadel – kokk ja ehitusviimistlus põhikooli baasil, tarkvara ja andmebaaside haldus keskkooli baasil – loodud võimalused erivajadustega õppureile,” sõnas Narva Kutseõppekeskuse vastuvõtukomisjoni vastutav sekretär Elyanna Romanova. „Õpe on tasuta ja õpilastele, kes saavad üheaegselt nii kutse kui keskhariduse, on ka toitlustamine tasuta,” lisas Romanova.
 
Narva KÕK-is õpetatavatest ametitest olid möödunud aastal populaarsemad multimeedia (3 inimest kohale), koka (2 inimest kohale) ja autotehniku (ligi 2 inimest kohale) erialad - põhikooli hariduse baasil.
Keskhariduse baasil omandatavatest erialadest olid möödunud aastal populaarsemad müügikonsultandi (üle 4 inimese kohale), multimeedia (üle 3 inimese kohale), majandusarvestuse (üle 2 inimese kohale) ja turismikorralduse (üle 2 inimese kohale) erialad.
 
2010. aasta augustis võeti Narva KÕK-i vastu 696 uut õpilast, neist 262 põhihariduse ja 434 keskharidusega. Avaldusi esitati 1019.
 
Narva KÕK-i võetakse õppima põhi- või keskharidust tõendava lõputunnistuse hinnete keskmise ja vestluse alusel.
Põhihariduse baasil õppimiseks saab avaldusi esitada 12. augustini ja keskhariduse baasil 19. augustini.
2011. a. augustis võetakse Narva KÕK-i vastu kuni 756 uut õpilast.
 
Õppetöö algab 1. septembril.
 
Narva Kutseõppekeskus (Narva KÕK) on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus õpib keskmiselt 1500 õppurit ja töötab 146 inimest.
Narva KÕK-is koolitatakse ehituse, energeetika, finantsvahenduse, infotehnoloogia, kaubanduse, kergetööstuse, mehhaanika, teeninduse ja toitlustuse – kokku 29 erialal.
Narva KÕK korraldab ca 130 erinevat kursust ja täiendkoolitust töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ja ümberõpet.
 
Lisainformatsioon:
Elyanna Romanova, Narva Kutseõppekeskuse vastuvõtukomisjoni vastutav sekretär
Tel: 515 6828, 356 9344; e-post: elianna.romanova@nvtc.ee