Arhiiv 2010/11

Baltic Training Programmi meeskonna kohtumine Valmieras

27.06.11

Baltic Training Programmi meeskond kohtus seekord Läti Vabariigis Valmieras. Kohaks oli valitud väike ja mugav kohalik hotell Volmar, kus varem oli toimunud BTP teine õppemoodul.

Kohtumine algas Stéphanie Larco kokkuvõttega projekti esimese kahe õppemooduli osavõtjate ja praktikaettevõtete kohta. Tagasiside nii ettevõtetelt kui õpilastelt on enamuses positiivne, kuid esines ka negatiivseid arvamusi mõningate asjade kohta. Ühiselt tehti korrektuure ka küsitluste tulemuste kohta. Äriplaanidest on reaalselt toimima hakanud neli kuna projekti kahes esimeses õppemoodulis osalenud õpilased alles osaliselt jätkavad oma haridusteed.
Projekti arendamisest ja reklaamimisest rääkides otsustati kasutada rohkem erinevaid variante. Üks võimalikke arenduse variantidest on leida kõige pealt ettevõtted, kes juba otsivad endale praktikante ja siis leida osaleda soovivate õpilaste hulgast vastav äriplaan. Tulevikus proovitakse kaasata projektis osalevatesse ettevõtete otsingusse ka riiklikud institutsioonid nagu Eesti Arengu Sihtasutus, Kaubandus-Tööstuskoda jne. Samuti soovitakse kaasata rohkem õpilaste poole pealt kolledži tasemel õpilasi. Praktika koha pealt peaks paranema ettevõtte informeerituse aste õpilase tööst, samuti tuleks kaasata sellesse protsessi konsultandid. Konsultantide töö õpilasega õppemooduli raames peaks algama varem, kohe peale praktikaettevõtte leidmist.
Õppemoodulid töötavad üldiselt hästi, kuid väikese muudatuse tehakse seoses kultuurierinevuste loenguga, millele antakse aega juurde ja ajaloo loengut muudetakse interaktiivsemaks.
Kommunikatsioon Baltic Training Programmi projektis toimub normaalselt. Koduleht töötab väga hästi ja juurde peaks panema rohkem projektis osalenud õpilaste edulugusid. Leiti, et teised projekti meeskonna liikmed peavad rohkem toetama informatsiooniga projekti info koordinaatori tegevust. Uudiskirjad ilmuvad taas kord jälle regulaarselt, peale uue disaini kasutuselevõtmist. Meie õpilaste loodud Facebook on jätkuvalt tegevuses ja selle kasutajaid on tulnud juurde. Facebooki kontot oleks vaja edasi arendada ja rohkem kasutada, kuna see on hea suhtlemisvõrgustik, kust leida ka uusi projektis osalejaid.
Vahepeal on olnud teemaks projekti pikendamine, kuid selle otsustamine lükkub edasi käesoleva aasta lõppu, kus selguvad jätkuprojekti võimalused. Kohtumise lõpus kinnitati edasise tegevuse plaani kuni projekti lõpuni .
Järgmine kohtumine toimub 12.oktoobril Stockholmis, millest võtavad osa mitmed teised riigid ja teemaks on ECVET.

BTP Valmieras

BTP Valmieras