Arhiiv 2010/11

Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007–2013 kommunikatsiooniseminar Turus

27.06.11

15. juunil 201.a. toimus Euroopa Liidu INTERREG IV A programmi raames järjekordne kommunikatsiooniseminar Soomes Turu linnas.

Osalejad olid jagatud kahte rühma. Esimene rühm koosnes uuemate projektide esindajatest, kes olid oma projekti tegevust alustanud sellel aastal, kus oli ka rohkem osalejaid. Teise grupi moodustasid projektid, mis olid alustanud juba kaks ja rohkem aastat tagasi kuni selle aastani. Teise rühma tööst võttis osa ka Baltic Training Programmi Eesti projektijuht Toomas Siimso.

Teises rühmas osales umbes 20 inimest 15 projektist, kuna mõnest projektist oli tuldud mitmekesi. Alguses oli osalejate tutvustamine ning seejärel tutvustas iga esindaja oma projekti kommunikatsiooni lühidalt. Suurema osa ajast esines meile praegune projektijuht Ulf Wikström (INTERACT Project Manager), kes on pikki aastaid töötanud ajakirjanikuna. Põhiarutelu toimus teemal – Kuidas võita meedia tähelepanu – kuid seal keskenduti ainult suurtele meediaväljunditele – televisioon, suured ajalehed ja raadio. Baltic Training Programme projektis on kommunikatsioon suunatud rohkem kitsastele sihtgruppidele, millest oli ka lühidalt juttu seminaril. Esinemise lõpus pidi iga projekt pakkuma ajakirjanikule välja mingi teema oma projektist, et ajakirjanik oleks huvitatud sellest loo tegemisest ajalehte. Enamusel see kahjuks ei õnnestunud.

Päeva teine osa oli kõigi osalejatega koos ühisseminar, kus toimus rohkem infovahetus vanade ja uuemate projektide vahel. Teemaks ikka kommunikatsioon. Moodustati laudkonnad erinevate kommunikatsioonivahendite järgi ja igaüks rääkis oma projektist sellel teemal. Igal laud kirjutas küsimusi ja peale kohvipausi vastati teiste poolt esitatud küsimustele.

Iga projekt oli kaasa toonud oma projekti tutvustavaid materjale ja kommunikatsiooniplaane, mille tulemusena sai igaüks võrrelda enda projekti poolt tehtut teiste omadega.

Seminar oli väga kasulik ning tulevikus oleks vajalik sarnastel seminaridel kindlasti osaleda Baltic Training Programme projekti paremaks tutvustamiseks.

Toomas Siimso

Baltic Training Programme
Projektijuht