Arhiiv 2010/11

Pressiteade. Narva Kutseõppekeskusesse sisseastujate seas on populaarsemad autotehniku, multimeedia ja kondiitri erialad.

27.07.11

Narva Kutseõppekeskusesse on üle kuu aja väldanud uute õpilaste vastuvõtu ajal esitatud enam kui 440 sisseastumisavaldust. Seniste avalduste põhjal on populaarsemad autotehniku, multimeedia, koka ja kondiitri erialad.

Seni esitatud 447 sisseastumisavalduse põhjal (26. juuli seisuga) on käesoleva aasta populaarsemad erialad põhiharidusega sisseastujate hulgas autotehniku ja multimeedia erialad, kuhu on juba tekkinud konkurss ehk on esitatud rohkem avaldusi, kui on õppekohti. Samuti on populaarne koka eriala.
 
Keskharidusega sisseastujate seas on senised populaarsemad erialad kondiiter, müügikonsultant, majandusarvestus, veokorraldaja, keevitaja, tarkvara ja andmebaaside haldus, kuhu on esitatud juba üsna palju avaldusi.
 
„Narva Kutseõppekeskus püüab noorte hulgas huvi äratada selliste Ida-Virumaal ja Eestis perspektiivsete erialade vastu nagu näiteks mehhatroonika, infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni projektide koordinaator, arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator,” ütles Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor Riina Veidenbaum. „Esialgu on vähene huvi ka eestikeelse multimeedia õppe vastu. Multimeedia on kahtlemata perspektiivne eriala ja meie multimeediaõpilaste viimaste aastate üleriigiliste konkursside võidud räägivad selget keelt, et Narva Kutseõppekeskuses antav multimeedia õpe on konkurentsivõimeline, rääkimata meie tipp-sisseseadest,“ lisas Veidenbaum.  
 
Esialgu on põhihariduse baasil õppesse vähem avaldusi esitatud eestikeelsesse multimeedia, mehhatroonika ja ehitusviimistluse erialadele.
 
Keskhariduse baasil õppesse on esialgu vähem soovijaid arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaatori ja rõivaõmbleja, samuti töökohapõhistele infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni projektide koordinaatori, elektriku ja soojusseadmete käitaja erialadele. 
 
„Meie senine vastuvõtt on kulgenud võrreldavas graafikus eelmiste aastatega,” sõnas Narva Kutseõppekeskuse vastuvõtukomisjoni vastutav sekretär Elyanna Romanova. „Põhihariduse baasil on esitatud seni 193 ja keskhariduse baasil 254 avaldust. Keskharidusega sisseastujatest ootame lõviosa augustikuus,” lisas Romanova.
 
Põhiharidusega õpilasi võetakse vastu 7 erialale. Teist aastat võetakse uusi õpilasi vastu eestikeelsesse multimeedia õppesse.
Keskharidusega õpilasi võetakse vastu 18 erialale. Uue õppeaasta uued erialad on kondiiter ja puhastusteenindus.
Õppetöö kestus on olenevalt erialast 5 kuust kuni 3,5 aastani.
Õpe on tasuta ja õpilastele, kes saavad üheaegselt nii kutse kui keskhariduse, on ka toitlustamine tasuta.
 
Narva Kutseõppekeskuses on aktiivne õpilasomavalitsus, mitmekesine huvi- ja sporditegevus.
Teistest linnadest õpilastel on võimalus elada ühiselamus.
Kutsekvalifikatsioonieksami sooritamine on lõpetajale tasuta.
Hea õppeedukuse korral võib õppija taotleda igakuist rahalist toetust.
 
Narva KÕK-is õpetatavatest erialadest olid möödunud aastal populaarsemad multimeedia (3 inimest kohale), koka (2 inimest kohale) ja autotehniku (ligi 2 inimest kohale) erialad - põhikooli hariduse baasil.
Keskhariduse baasil omandatavatest erialadest olid möödunud aastal populaarsemad müügikonsultandi (üle 4 inimese kohale), multimeedia (üle 3 inimese kohale), majandusarvestuse (üle 2 inimese kohale) ja turismikorralduse (üle 2 inimese kohale) erialad.
 
Narva KÕK-i võetakse õppima põhi- või keskharidust tõendava lõputunnistuse hinnete keskmise ja vestluse alusel.
Põhihariduse baasil õppimiseks saab avaldusi esitada 12. augustini ja keskhariduse baasil 19. augustini.
2011. a. augustis võetakse Narva KÕK-i vastu kuni 756 uut õpilast.
 
Õppetöö algab 1. septembril.
 
Narva Kutseõppekeskus (Narva KÕK) on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus õpib keskmiselt 1500 õppurit ja töötab 146 inimest.
Narva KÕK-is koolitatakse ehituse, energeetika, finantsvahenduse, infotehnoloogia, kaubanduse, kergetööstuse, mehhaanika, teeninduse ja toitlustuse – kokku 29 erialal.
Narva KÕK korraldab ca 130 erinevat kursust ja täiendkoolitust töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ja ümberõpet.
 
Lisainformatsioon:
Elyanna Romanova, Narva Kutseõppekeskuse vastuvõtukomisjoni vastutav sekretär
Tel: 515 6828, 356 9344; e-post: elianna.romanova@nvtc.ee