Arhiiv 2014/15

Pressiteade. Narva Kutseõppekeskus on võitnud põhikoolilõpetanute usalduse.

01.09.14

Narva Kutseõppekeskuse põhikooli baasil õpetatavate erialade täituvus on 100 protsenti, mis näitab õpilaste kõrget usaldust kooli kvaliteedi vastu.

Kutseõppekeskuse 214 põhihariduse baasil õpetatavast kohast täitus 1. septembriks 210 ning ka viimasele neljale vakantsele kohale on juba avaldused esitatud.

Direktori Riina Veidenbaumi sõnul on põhikooli lõpetanud noorte huvi kutseõppekeskuse vastu aasta-aastalt kasvanud.

“Sajaprotsendiline täituvus näitab seda, et oleme võitnud noorte usalduse. Samuti on oluliselt suurenenud meie töökohapõhises õppes õppijate arv,” ütles Veidenbaum. “Et pidevalt oma taset tõsta, täiendame ka õppetingimusi. Näiteks sel suvel uuendasime kuumkööki ja kondiitri õppelaborit.”

Lisaks põhi- ja keskhariduse baasil kutseõppele, pakub Narva Kutseõppekeskus kõigil keskkooli baasil õpetatavatel erialadel võimalust omandada eriala ka igapäevaselt vastavas ametis töötades. Tänavu võib selliste õppijate arv kasvada 50ni, mis märgiks Narva Kutseõppekeskuses uut taset Euroopas tunnustatud õppimisvormi rakendamisel.

Kokku alustab Narva Kutseõppekeskuses õpinguid 523 inimest. Neist 210 põhihariduse ja 313 keskhariduse baasil.

Populaarseimateks osutusid autotehniku ja koka eriala põhikooli baasil ning veokorraldaja ja väikeettevõtluse eriala keskkooli baasil. Gümnaasiumivilistlased saavad kooli astuda ka õppeaasta kestel.

Narva Kutseõppekeskus on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus saab õppida ligi 30 eriala 12 õppekavarühmast. Õpe toimub eesti ja vene keeles, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt. 

Kool tagab teistest linnadest pärit õpilastele võimaluse elada koostööpartneri ühiselamus. Hea õppeedukuse korral saab õppija taotleda igakuist õppetoetust.

Narva Kutseõppekeskuse lõpetajad sooritavad kutseeksamid, mille tunnistused on aktsepteeritud terves Euroopa Liidus.

Rohkem informatsiooni õppimisvõimalustest Narva Kutseõppekeskuses leiab kooli koduleheküljelt www.nvtc.ee

Lisainformatsioon:

Elyanna Romanova, Narva Kutseõppekeskuse vastuvõtukomisjoni vastutav sekretär
Tel: 356 9344; elianna.romanova@nvtc.ee

Riina Veidenbaum, Narva Kutseõppekeskuse direktor
Tel 52 63 688; riina.veidenbaum@nvtc.ee