Arhiiv 2014/15

Kandideerimine Leonardo da Vinci projekti raames 2014/15õa toimuvatele välispraktikatele

11.09.14

Tähelepanu õpilased! 2014/2015 õa rahastab Euroopa Liidu Elukestva õppe programmi Leonardo da Vinci allprogramm Narva Kutseõppekeskuse projekti „Noormeistrid Euroopas – kogemused kogu eluks“.

elukestva õppe programm

Projekti raames korraldatakse õppeaastal  2014/15 välispraktikad, millest saavad osa võtta praktika läbiviimise ajal vastaval kursusel õppivad õpilased.

Praktika perioodid ja kohad:

 • 09.02. - 13.03.15, Berusfbildende Schulen, Rotenburg, Saksamaa
  • Osalejad: 2 mehhatroonikut (3PMH).
 • 23.03. - 17.04.15, Berufsförderungswerk e.V., Saksamaa
  • Osalejad: 2 ehitusviimistlejat (3PEH).

Rohkem infot vastuvõtvate partnerite kohta
http://www.nvtc.ee/et/uldinfo/projektid-ja-rahvusvahelised-suhted/rahvusvahelised-partnerid

Välispraktikale kandideerimiseks tuleb 17. oktoobriks 2014 esitada:

 • avaldus eesti keeles;
 • CV Europass inglise keeles (http://www.europassikeskus.ee/europassi-cv);
 • motivatsioonikiri koos grupijuhendaja ja kutseõpetaja kooskõlastusega;
 • passi koopia;
 • vanema/eestkostja nõusolek;
 • grupijuhendaja poolt koostatud õppija iseloomustus (õppeedukus, õppetundides osalemine, praktika sooritamine, käitumine);
 • kutseõpetaja/spetsialisti poolt koostatud iseloomustus (edukus erialal).

Dokumendid esitada hiljemalt 17. oktoobriks 2014 õppeosakonda L133 õppesekretäri kätte.

Vestluse aeg teatakse kandideerijale.

Lisainfo: karen.sukiasyan@nvtc.ee