Arhiiv 2014/15

Täiendav eesti keele õppe autotehniku eriala õpilastele

14.10.14

Ajavahemikus september-november 2014 toimub Narva Kutseõppekeskuses eesti keele täiendav õppe autotehniku eriala eesti keelest erineva emakeelega õpilastele Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed "Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programm „Keeleõppe arendamine 2011-2013” Kutseõppeasutuste ja täiskasvanute gümnaasiumide õppurite täiendava eesti keele õppe" programmi raames.

Projektist võtavad osa 2. kursuse autotehniku eriala 10 õpilast. Täiendava keeleõppe kavas on 64tundi eesti keelt ja 3 õppereisi Tallinna, Tartusse ja Kohtla-Järvele. Õppereiside käigus õppurid tutvuvad suurimate Eesti autosalongidega, Tallinna Loomaaiaga, Tartu Ahhaa Teaduskeskusega, Kohtla-Nõmme Kaevandusmuuseumiga. Kõik ekskursioonid ja õppetunnid toimuvad eesti keeles. Täiendavad eesti keele tunnid ja õppereisid olid põnevad ja silmaringi laiendavad.

2PAL õpilased tänavad projekti koordinaatorit Olga Grigorjevat, täiendava eesti keele õpetajat Julia Pilli ja ekskursioonide läbiviijat Veronika Zhurinat suurepärase täiendava keele õppimise võimaluse eest.

ESF   MEIS