Arhiiv 2014/15

Pressiteade. Narva Kutseõppekeskuse tulevased meistrid õpivad turvaliselt käituma.

16.10.14

Veel enne, kui Narva Kutseõppekeskuse värsked õpilased sellel sügisel õppetööga alustanud jõuavad süüvida tulevase eriala spetsiifikasse, õpivad nad Pääste-, Politsei- ja Piiriameti juhendamisel ohutult käituma.

Kutseõppekeskus jätkab juba traditsiooniks saanud iga-aastast koolitusprogrammi “Turvalisuse alused”. Nagu varasematel õppeaastatel, saavad ka tänavu põhjalikud teadmised ja oskused ohtude ennetamise, nendega toimetulemise ja turvalise käitumise osas kõik esmakursuslased. Kokku on neid 523.

Direktor Riina Veidenbaumi sõnul peab iga meistri arsenali kuuluma oskus turvaliselt käituda ja ohtudega tulemuslikult toime tulla.

“Korraldame ohutusteemalist kursust juba kolmandat aastat ja peame oluliseks, et selle läbiksid kõik meie uued õpilased,” ütles Veidenbaum. „Hindame kõrgelt koostööd Pääste-, Politsei- ja Piirivalveameti töötajatega meie õpilaste koolitamisel.“  

Õppedirektor Tatjana Burikova lisas, et kooli eesmärgiks on koostöös ametitega luua turvalisust. „Esimesel poolaastal läbivad esimese kursuse õpilased Päästeameti koolituse ning teisel poolaastal Politsei- ja Piirivalveameti koolituse.”

Pooleteisetunniste loengute jooksul räägitakse vee- ja liiklusohutusest, seaduskuulekusest ja kõigest sellest, mida õnnetuse korral teha ja mida mitte. Õpilased saavad õnnetuse korral käitumise praktiliselt läbi harjutada, et uued teadmised paremini kinnistuks.

Narva Kutseõppekeskus on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus saab õppida ligi 30 eriala 12 õppekavarühmast. Õpe toimub eesti ja vene keeles, põhi- ja keskhariduse baasil ning õppida saab nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Lisainformatsioon:

Riina Veidenbaum, Narva Kutseõppekeskuse direktor
Tel 52 63 688; riina.veidenbaum@nvtc.ee

Tatjana Burikova, Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor
Tel 51 443 29; tatjana.burikova@nvtc.ee