Arhiiv 2014/15

Pressiteade. Eestikeelsele õppele üleminekul on Narva Kutseõppekeskus teistele eeskujuks.

09.12.14

Narva Kutseõppekeskuse otsustavad ja edukad sammud eestikeelsele õppele üleminekul on eeskujuks ka teistele koolidele.

Eestikeelsele õppele üleminekul lasub võtmeroll õpetajatel, kelle koolitamisele on kutseõppekeskus viimastel aastatel suurt tähelepanu pööranud. Tänaseks on lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) kursuse läbinud kahe grupi jagu õpetajaid ning kolmandas täiendasid õpetajad Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed (MISA) projekti üle-eestilises koolitusgrupis.

Kõikidele Narva Kutseõppekeskuse õpetajatele LAK-kursust läbi viinud Avatud Meele Instituudi  koolitaja  Moonika Lahe sõnul on kool oma töötajate koolitamisel olnud väga aktiivne ja toetav ning see on toonud ka selgeid tulemusi.

„Alustasime esimese grupiga 2012.aastal Integratsiooni- ja Migratsiooni SA Meie Inimesed programmi toel, 2013.aastal õppis juba teine grupp kutsehariduse reformi raames ja käesoleval aastal õppisid uued õpetajad koolitusel,“ ütles Laht. “Tänavu saime Narva Kutseõppekeskust kasutada näidiskoolina, kelle LAK-tunde selle sügise õppes osalejad jälgisid.”

Koolitamise juures on oluline osa olnud ka töönõustamisel ehk lisaks koolitusele said nii 2012.aastal kui ka 2013. aastal osalenud õpetajad kord kuus kokku, et rühmas arutleda igapäevatöö küsimusi ja probleeme.

“Rühmanõustamine toetas ja aitas kaasa tunnikvalideedi parandamisele, õpetaja eneseteadlikkuse tõstmisele, tööpingete maandamisele, et LAK-õppele üleminek toimuks sujuvamalt,” sõnas Laht. “Koolituste efektiivsust on oluliselt mõjutanud juhtkonna toetus, sest nt rühmanõustamiste tarbeks leiti esmalt nõustaja ning samuti tehti tunniplaan igal kuul nii, et õpetajate jaoks oleks vajalik aeg vaba.”

Narva Kutseõppekeskuse õppedirektori Tatjana Burikova sõnul kasutavad õpetajad LAK-õppe meetodit praegu karjääriõppe, ajaloo, suhtlemiseõpetamisel ning tulemused on seni olnud head.

“Meie jaoks on tähtis oma õppetöö kvaliteeti pidevalt arendada ja õpetajate koolitamine on sellel teel üks prioriteete,” lausus Burikova. “Professionaalsed  õpetajad saadavad tööturule tasemel meistreid ja tahame, et meie kooli vilistlased oleksid hinnatud spetsialistid.”

Narva Kutseõppekeskus on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus saab õppida ligi 30 eriala 12 õppekavarühmast. Õpe toimub eesti ja vene keeles, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Rohkem informatsiooni õppimisvõimalustest Narva Kutseõppekeskuses leiab kooli koduleheküljelt www.nvtc.ee.

Lisainformatsioon:

Tatjana Burikova, Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor
Tel 51 443 29; tatjana.burikova@nvtc.ee

Moonika Laht, Avatud Meele Instituudi koolitaja
Tel53981696; moonika.laht@gmail.com