Korduma kippuvad küsimused

Kas Narva Kutseõppekeskuses saab peale kutset omandada ka keskharidust? Jah, põhihariduse baasil kutsekeskharidusõpe õppijad saavad keskhariduse ja sooritavad kohustuslikku eesti keele riigieksami ning nelja üldõppeaine eksamit. Soovi korral valivad õppijad lisaks ka teised õppeaineid sooritamiseks riigieksamina. Eesti õppekeelega õppijatel on õigus sooritada riigieksameid valikuliselt.

Kas on võimalik õppida ka õhtupoolikul? Mõnedel erialadel ja programmi PRÕMi raames saab õppida õhtupoolikul. Õppeaastal 2016/2017 kellaajal 17.05-20.15 õppivad keskkooli baasil sisetööde elektrikud, mehhatroonikud, arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaatorid, nooremad tarkvaraarendajad, nooremad IT-projektide koordineerijad, poolautomaatkeevitajad, müürsepad ja töökohapõhiselt õppivad kergete rõivaste õmblejad.

Kas on olemas ka vanusepiirangud õpilaskandidaatidele? Vanusepiiranguid ei ole. Õppida võib iga edukalt vestluse ja konkursi läbinud õpilaskandidaat, kellel on vastav baasharidus, ja kelle tervislik seisund lubab kutseharidusstandardis ja õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamist ja õpetataval erialal tööle asuda.

Millised on õppetoetuse saamise tingimused? Õppetoetust saab taotleda esimese poolaasta tulemuste põhjal: ilma põhjuseta puudumisteta ja rahuldava õppeedukuse korral. Põhiõppetoetuse summa on 60 eurot.

Mis on töökohapõhine õpe? Töökohapõhine õpe sobib hästi nendele töötajatele, kellel puudub vastav haridus või nad vajavad vastavat ümberõpet. Sel juhul õpivad nad Narva Kutseõppekeskuses teooriat, aga ainepõhised praktilised oskused omandatakse oma töökohal. Auditoorne töö moodustub ligi 1/3 kogu õppekava mahust, veel 1/3 on töökohal omandatavad õppeained ning 1/3 on praktika. Niiviisi omandatakse suurem osa õppekavast töökohal ja ainult 1/3 õppetundidest eeldab isiklikku kohalolekut kooli ruumes. Alates 2015.a. töökohapõhiselt saab õppida  kõikidel kutseõppe erialadel. Aastal 2015 stardis Eestis üleriigiline töökohapõhise õppe võimaluste laiendatav programm PRÕM. PRÕM programmist saab lugeda siin: http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/prom.

Mis on kutsekvalifikatsioonieksam? Teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi tõendav eksam, mis on läbiviidav Eesti tööandja liidu komisjoni poolt ja mida hindab eelnimetatud erapooletu komisjon. Sõltuvalt erialast läheb kutsekvalifikatsioonieksam maksma 130-200 eurot. Narva Kutseõppekeskuse õppijate eest maksab Keskus. Pärast õpinguid edukalt kvalifikatsioonieksami sooritanud õppijad saavad haridust tõendava tunnistuse ja kutsekvalifikatsiooni tunnistuse.

Kas on võimalus elada ühiselamus? Koostöö lepingu järgi elavad õppijatest mittekohalikud õppurid meie partneri Tartu Ülikooli Narva Kolledži ühiselamus aadressil: Kerese 14a, Narva. Ühiselamu koha hind on 48 EUR kuus. Ühiselamus koha saamise taotlus tuleb esitada vastuvõtukomisjonile koos teiste vajalike dokumentidega.

Kuidas muutub õppetöökorraldus  alates 1.septembrist seoses Ida-Virumaa kolme kutsekoolide ühendamisega? Õppijate jaoks ei muutu kardinaalselt mitte midagi. Õppetöö algab 1.09.2016.a.  Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekeskuses. Õpe toimub Narvas, Kreenholmi 45 ja Raudtee 3 õppekorpustes.  

Mis on konkurss ja missugustel erialadel võib konkurss olla? Konkurss on siis, kui ühele õppekohale kandideerib mitu ja enam kandidaati. Testi ja vestluse alusel saab iga õpilaskandidaat lisapunkte oma põhi- või keskkooli lõputunnistuse keskmisele hindele. Vastuvõtu konkurss 2015/2016 õppeaastal oli järgmistel erialadel: põhikooli baasil – kokk; keskkooli baasil – raamatupidaja. Vastuvõtukomisjon soovitab valida teha valiku kahe eriala kasuks: üks on põhieriala ja teine on lisaeriala.

Kas on võimalik praktika läbimine välismaal?
Jah, projekti „Euroopas õppides meistriks” raames läbivat praktikat välismaal 2 parimat põhihariduse baasil 3.kursuse rühma õpilast:
Saksamaa, Rotenburg—autotehnik—2in-- veebruar-märts 2016--5 nädalat
Läti, Rezekne—ehitusviimistleja—2in-- veebruar 2016-- 4 nädalat
Leedu, Vilnius—multimeedia—2in-- veebruar-märts 2016-- 4 nädalat
Sloveenia, Kranj—mehhatroonik—2in-- aprill-mai 2016-- 4 nädalat
Suurbritannia, Canterbury—keevitaja—2in-- aprill-mai 2016-- 5 nädalat
Suurbritannia, Canterbury-- kokk—3in-- aprill-mai 2016-- 5 nädalat

Projekti “Euroopas õppides meistriks 2” raames läbivat praktikat välismaal 2 parimat õpilast:
Saksamaa, Hamburg—ehitusviimistleja—2in-- veebruar-märts 2016-- 4 nädalat
Portugal, Porto-- Multimeedia keskkooli baasil—2in-- veebruar 2016--2 nädalat
Portugal, Porto—multimeedia—2in-- mai 2016-- 4 nädalat
Saksamaa, Rotenburg -- Mehhatroonik keskkooli baasil—2in-- veebruar 2016-- 2 nädalat
Prantsusmaa, Lille—mehhatroonik—3in-- mai 2016--4 nädalat
Läti, Riia-- kokk, pagar-kondiiter—2in- veebruar-märts 2016-- 5 nädalat
Prantsusmaa, Lille—kokk--2in-- veebruar-märts 2016-- 5 nädalat
Saksamaa, Hamburg—autotehnik—1in-- veebruar-märts 2017-- 4 nädalat
Saksamaa, Hamburg— keevitaja —1in-- veebruar-märts 2017-- 4 nädalat
Saksamaa, Hamburg— ehitusviimistleja —1in-- veebruar-märts 2017-- 4 nädalat
Leedu, Vilnius—multimeedia—2in-- veebruar-märts 2017-- 4 nädalat
Läti, Rezekne—ehitusviimistleja—2in-- veebruar-märts 2017--4 nädalat
Sloveenia, Kranj—mehhatroonik—2in-- veebruar-märts 2017--4 nädalat
Suurbritannia, Canterbury—keevitaja—2in-- veebruar-märts 2017--5 nädalat
Suurbritannia, Canterbury-- kokk—3in-- veebruar-märts 2017--5 nädalat
Saksamaa, Rotenburg – autotehnik—2in-- veebruar-märts 2017-- 5 nädalat
Rootsi, Vänersborg – kokk—2in-- veebruar-märts 2017--5 nädalat

Lisainfot vastuvõtu tingimuste kohta saab Narva Kutseõppekeskuse koduleheküljelt www.nvtc.ee


Vastutav sekretär:  
Natalja Dehant,
sekretär:  Irina Erstling

Info telefonil (+372) 3569 385
e-posti teel: sisseastumine@nvtc.ee