Täiendav vastuvõtt 2016

Dokumentide vastuvõtt tööpäeviti 10.00-16.00, kab. L132,  Narva, Kreenholmi 45
Info telefonil  35 69 385, e-posti teel: sisseastumine@nvtc.ee

NB! Sisseastumise Infosüsteemi sisenemiseks on vajalik kas ID kaart koos koodiga PIN1 või internetipanga koodikaart.

Põhikooli lõpetaja! Tule meie juurde õppima!
Omandad kutse ja keskhariduse!

Kutsekeskharidusõpe, 4.tase õppekeel ja-vorm õppeaeg, maht Tunnid algavad kell õppekava
 Mehhatroonik  vene, koolipõhine 3a, 180 EKAP  08.10  vaata>>
 Multimeedium  vene, koolipõhine 3a  08.10  vaata>>
 Ehitusviimistlus  vene, koolipõhine 3a, 180 EKAP  08.10  vaata>>
 Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia  vene, koolipõhine 3a, 180 EKAP  08.10  vaata>>

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada valitud erialal.

 

Kutseõpe ilma põhihariduse nõudeta, 3.tase   õppekeel ja-vorm  õppeaeg , maht Tunnid algavad kell  õppekava 
 Puhastusteenindus  vene; kas kooli- või töökohapõhine 1a, 60 EKAP  08.10  vaata>>
 IT tugiisik  vene; kas kooli- või töökohapõhine 1a, 60 EKAP  17.05  vaata>>

 

 

Kutseõpe põhihariduse baasil, 4.tase   õppekeel ja-vorm   õppeaeg , maht  Tunnid algavad kell   õppekava 
 Sisetööde elektrik  vene; kas kooli- või töökohapõhine 2a, 120 EKAP  17.05  vaata>>
 Maaler  vene; kas kooli- või töökohapõhine 1a, 60 EKAP  17.05  vaata>>
 Müüja-klienditeenindaja   vene; kas kooli- või töökohapõhine 1a, 60 EKAP
 08.10  vaata>>
 Poolautomaatkeevitaja 
 vene; kas kooli- või töökohapõhine 1a, 60 EKAP
 17.05  vaata>>
 Kergete rõivaste õmblemine  vene; kas kooli- või töökohapõhine 1a, 60 EKAP  08.10/ 17.05-tkp  vaata>>
 Soojendusvoodriga toodete õmblemine  vene; kas kooli- või töökohapõhine 6k, 60 EKAP  08.10/ 17.05-tkp  vaata>>

 

Sul on juba keskharidus? 
Tule õppima NVTC-sse ja omandad kaasaegse kutse!

Kutseõpe keskhariduse baasil, 4.tase, esmaõpe õppekeel ja-vorm õppekeel  õppeaeg, maht Tunnid algavad kell  õppekava
 Mehhatroonik  vene; kas kooli- või töökohapõhine  vene 2a, 120 EKAP 17.05  vaata>>
 Turismikorraldus  vene ja eesti; kas kooli- või töökohapõhine  vene, eesti 2a, 120 EKAP 08.10  vaata>>
 IT süsteemide nooremspetsialist  vene; kas kooli- või töökohapõhine  vene 2a, 120 EKAP 17.05  vaata>>
 Multimeedium  vene; kas kooli- või töökohapõhine  vene 2a, 120 EKAP 08.10  vaata>>
 Arvjuhtimisega (APJ) metallilõikepinkide operaator  vene; kas kooli- või töökohapõhine  vene 2a 17.05  vaata>>
 Kondiiter  vene; kas kooli- või töökohapõhine  vene 1a 6k, 90 EKAP  08.10  vaata>>

 

Õpe on tasuta,
aktiivne õpilasomavalitsus, mitmekesine huvitegevus, 
kutsekvalifikatsioonieksami ja IT-erialadele õpilaste EUCIP eksami sooritamise eest maksab NVTC.

Hea õppeedukuse korral esimese poolaasta jooksul võib õppija taotleda igakuist toetust summas 60 euro alates veebruarist 2017.a.

NB! Oma õpinguid katkestanutel või elu- ja töökogemustega inimestel on võimalus õppeaasta kestel astuda NVTC kõikidele erialadele õppima. Kõikidel kutseõppe erialadel saab õppida töökohapõhiselt. Lisainfo töökohapõhise õppe ja PRÕM programmi kohta loed siit

Õppetöö algus - 1.september 2016.a. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Narva õppekeskuses.
Õpe toimub Narvas, Kreenholmi 45 ja Raudtee 3 õppekorpustes.


Vastutav sekretär:  
Natalja Dehant,
sekretär:  Valentina Leštšuk

Info telefonil (+372) 3569 385
e-posti teel: vastuvott@ivkhk.ee

natalja.dehant@ivkhk.ee

valentina.lestsuk@ivkhk.ee